tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

1. Tìm Tuế Kể (tức Ất Cả)

Cập nhật : 05/07/2014
Lấy 24 để dần trừ. Trừ còn không hết, đem 3 rút. Rút khỏi, từ Kiền 1 chuyển khư 3 tuế 1 rời, không thái quá. Thuận quanh, 5 giữa chẳng vào ư.

TÍNH QUẺ ẤT KHUÔN HUYỀN

Cư sĩ họ Nguyễn Am  Bạch Vân biên soạn

Đông Dã Tiều, họ Phạm sửa lại

VÒNG KỶ GIÁP TÝ – NGUYÊN TRÊN – SUY CƠ THẦN PHÉP DIỆU

1. Tìm Tuế Kể (tức Ất Cả)

 (Duy thời kể Âm  cục khởi Tốn thượng nghịch hành).
Tuế Kể nên tìm vòng Kỷ Dư.

Lấy 24 để dần trừ.

Trừ còn không hết, đem 3 rút.
Rút khỏi, từ Kiền 1 chuyển khư 3 tuế 1 rời, không thái quá.

Thuận quanh, 5 giữa chẳng vào ư.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®