tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

18. Tìm 2 Toán Chủ Khách để dựng 2 Đại Tướng

Cập nhật : 05/07/2014
Ví như 2 Mục tới cung nào, lấy Số cung ấy. Như cung chính thì lấy số cung chính. Như cung gián thì chỉ lấy 1 số mà thôi, những cung gián khác đều không dùng. Điểm xuôi đến sau Ất thì ngưng

18. Tìm 2 Toán Chủ Khách để dựng 2 Đại Tướng

 Ví như 2 Mục tới cung nào, lấy Số cung ấy. Như cung chính thì lấy số cung chính. Như cung gián thì chỉ lấy 1 số mà thôi, những cung gián khác đều không dùng. Điểm xuôi đến sau Ất thì ngưng.

Đủ 10, bỏ 10 chỉ dùng số linh đơn.

(Như 20 thì lấy 2; 30 lấy 3. Lại như 22 thì lấy 2; 33 lấy 3). Chủ Mục = Thiên Mục = Văn Xương = Khách Mục = Địa Mục = Hạ Mục = Thủy Kích

Chủ Mục linh bao nhiêu đó là số Đại Chủ. Khách Mục Linh bao nhiêu là số của

Đại Khách ở cung ấy.

(Như 2 Mục ở cung Gián thì lấy Gián ấy 1 số, các cung gián khác không lấy số. Như ở cung chính thì đều không lấy cung gián nữa).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®