tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Ngũ hành tương sinh,tương khắc

Cập nhật : 05/07/2014
Kim Sinh Thuỷ Thuỷ Sinh Mộc Mộc Sinh Hoả Hoả Sinh Thổ Thổ Sinh Kim

NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH, TƯƠNG KHẮC

         

Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

TƯƠNG SINH ĐƯỢC TỐT:

Kim Sinh Thuỷ

Thuỷ Sinh Mộc

Mộc Sinh Hoả

Hoả Sinh Thổ

Thổ Sinh Kim

          TƯƠNG KHẮC LÀ XÂU:

                   Kim khắc Mộc

Mộc khắc Thổ

Thổ khắc Thuỷ

Thuỷ khắc hoả

Hoả khắc Kim

          Ngũ thần là hào Dụng thần:

ü     Huynh Sinh Tử

ü      Tử Sinh Tài

ü      Tài Sinh Quỷ

ü      Quỷ Sinh Phụ

ü      Phụ Sinh Huynh là tốt.

Ngũ thần khắc:

ü Huynh khắc Tài

ü  Tài khắc Phụ

ü  Phụ khắc Tử

ü  Tử khắc Quỷ

ü  Quỷ khắc Huynh

 Nếu gặp là xấu.

Ngũ thần là:

·        Cừu thần

·         Kỵ thần

·         Nguyên thần

·         Dụng thần

·         Tiết thần (đọc thuộc lòng).

 

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®