tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Quý nhân lộc mã

Cập nhật : 05/07/2014
Giáp mậu khiêm ngưu dương Ø Ất Kỷ thử hầu hương Ø Bính Đinh chư kê vị Ø Nhâm Quý thổ xà tàng Ø Canh Tân phùng mã hổ.

QUÝ NHÂN, LỘC MÃ

 

1.     Thân Tý Thìn, mã đáo Dần

2.      Dần Ngọ Tuất, mã cư Thân

3.      Hợi Mão Mùi, mã tại Tỵ

4.     Tỵ Dậu Sửu mã tại Hợi.

Quý nhân đăng điện:

1)     Giáp lộc tại Dần

2)      Ất tại Mão

3)      Bính, Mậu tại Tỵ

4)      Đinh, Kỷ tại Ngọ

5)      Canh tại Thân

6)      Tân tại Dậu

7)      Nhâm tại Hợi

8)      Quý tại Tỵ.

Quý nhân phương:

Ø           Giáp mậu khiêm ngưu dương

Ø            Ất Kỷ thử hầu hương

Ø            Bính Đinh chư kê vị

Ø            Nhâm Quý thổ xà tàng

Ø            Canh Tân phùng mã hổ.

 

  

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®