Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nhâm cầm độn toán :

49) Cố tri: 49) Cố tri:

Qúy thì kháchh rủ đi chơi, Dẫu đến không gặp ta thời dạo quanh.

Xem thêm ...
50) Xuất hành: 50) Xuất hành:

Độn coi ta sắp xuất hành, Mạnh thì Đại cát tốt lành gặp may,

Xem thêm ...
51) Máy mắt: 51) Máy mắt:

Trọng thì sẽ gặp người thân, Qúy có mưu vọng người cần gặp ta

Xem thêm ...
52) Rượu trà: 52) Rượu trà:

Độn chơi đâu có rượu trà, Mạnh thì không sẳn mình qua ích gì,

Xem thêm ...
53) Vật đồ: 53) Vật đồ:

Trọng tay trái có hẳn hoi, Qúy 2 tay có đoán lời sai đâu

Xem thêm ...
54) Sắc màu: 54) Sắc màu:

Độn trong tay nắm sắc màu, Đoán chơi cho rõ nơi đâu màu gì?

Xem thêm ...
55) Búng quay: 55) Búng quay:

Qúy thì úp sấp đồng tiền, Ấy phép phúc đoán ta liền kể ra .

Xem thêm ...
56) Thấp cao: 56) Thấp cao:

Trọng thì vật thấp tà tà. Quý thì để lửng đoán ra cho tường.

Xem thêm ...
Quẻ: Đăng minh lâm Tý. Quẻ: Đăng minh lâm Tý.

Thơ đoán: Hạng Vũ ngày xưa đánh nước Tần Hầm hè chẳng chịu nghĩ thương dân . Một mai trắc trở sông giang Hán Vài trận thua luôn mất hết quân .

Xem thêm ...
Cách xin quẻ Cách xin quẻ

Tìm Nguyệt tướng, tính thuận liên tiết. Từ Nguyệt tướng là ngày 01 Từ Nhật thần là giờ Tí Từ thời thần Thoát nhất cung. Tính là : Thiên cương,Thái ất, Thắng quang, Truyền tống, Tòng khôi, Hà khôi, Đăng minh, Thuần hậu, Đại cát, Công tào, Thái xung.

Xem thêm ...
Quẻ: Đăng minh lâm ngọ Quẻ: Đăng minh lâm ngọ

Hoàng công thủa trước độn trang chu Lạ lẫm cho nên sự ngại cho Vững chítheo phò vua nước hán Lập nên công lớn được phong to

Xem thêm ...
Quẻ: Đăng Minh lâm Mão Quẻ: Đăng Minh lâm Mão

Thơ đóan: 2 đọan gập ghềnh ngóng đợi Xuân, Hoa mai núi Sấu nhớ Đông quân. Đôi bên gặp gỡ bao mừng tủi, Muôn dậu chia ly biết mấy lần.

Xem thêm ...
Quẻ: Đăng Minh lâm Dậu Quẻ: Đăng Minh lâm Dậu

Thơ đoán: Vũ Vương đánh Trụ trừ tàn bạo, Ân Trụ than thân việc tại Trời, Đâu biết lòng dân đang oán ghét, Nên khi lâm bĩ phải thiệt thòi

Xem thêm ...
Quẻ: Thần Hậu lâm Tý Quẻ: Thần Hậu lâm Tý

Thơ đoán: Đức Khổng vốn là đấng thánh nhân, Khi qua Trần, Sái phải gian truân. Ra đi rủi gặp đôi người nữ, Than bảo lòng người nở bất nhân.

Xem thêm ...
Quẻ: Thần Hậu lâm Ngọ Quẻ: Thần Hậu lâm Ngọ

Thơ đóan: Mãi Thần nghèo khổ thủa hàn nho, Qũy Cốc tiên sinh bấm độn cho, Tế ngộ phong vân người gặp vận, Mai ngày vinh hiển khỏi âu lo

Xem thêm ...
Quẻ: Thần Hậu lâm Mão Quẻ: Thần Hậu lâm Mão

Thơ đóan: Văn Vương thủơ trước mộng phi hùng, Sông Vị về sau gặp Thái công, Gây dựng nhà Chu nền thịnh trị, Cơ đồ bền vững với non sông.

Xem thêm ...
Quẻ: Thần Hậu lâm Dậu Quẻ: Thần Hậu lâm Dậu

Thơ đóan: Tương Như thủa trước sứ qua Tần, Bao quản gian nan 1 tấm thân, Vẹn tiết vẹn trung đời mấy kẻ, Tôi hiền muôn thủa gặp vua nhân.

Xem thêm ...
Quẻ: Đại cát lâm Tý Quẻ: Đại cát lâm Tý

Thơ đoán: Quý Bố xưa kia khi hoạn nạn, Tìm thầy Qủy Cốc độn cho hay Rằng: nay khốn khó thân lao lý, Thừa tướng mai sau hẳn có ngày

Xem thêm ...
 Quẻ: Đại Cát lâm Ngọ Quẻ: Đại Cát lâm Ngọ

Thơ đoán: Bàn canh thủa trước lúc gian truân, Lửa nóng nước sôi khốn khổ dân. Qủy Cốc độn cho rằng quẻ tốt, Thái bình thịnh trị chính lệnh tân.

Xem thêm ...
Quẻ: Đại Cát lâm Mão Quẻ: Đại Cát lâm Mão

Thơ đoán: Tôn Tẫn đem quân đánh nước Tần, Lời thầy Qủy Cốc độn như thần, Toàn quân thắng trận danh vang động, Có phúc trời cho lại có nhân.

Xem thêm ...
Quẻ: Đại cát lâm Dậu Quẻ: Đại cát lâm Dậu

Thơ đoán: Đường Tăng, Hành Giả thủa cầu kinh, Khi đến nữa đường mắc qủy tinh, Trăm đắng ngàn cay đường vạn dậm, Thành công cũng bởi tại lòng mình.

Xem thêm ...
1. Tìm Tuế Kể (tức Ất Cả) 1. Tìm Tuế Kể (tức Ất Cả)

Lấy 24 để dần trừ. Trừ còn không hết, đem 3 rút. Rút khỏi, từ Kiền 1 chuyển khư 3 tuế 1 rời, không thái quá. Thuận quanh, 5 giữa chẳng vào ư.

Xem thêm ...
2. Tìm Thần Kể 2. Tìm Thần Kể

Dư bao nhiêu Số, 12 trừ Ví trừ không đủ, từ Dần khởi. Mỗi vị một năm ngược chuyển như (chuyển 12 vị: Dần Sửu Tý Hợi... là 1 vòng).

Xem thêm ...
3. Tìm Mắt Trời – Thiên Mục 3. Tìm Mắt Trời – Thiên Mục

Thiên Mục , Văn Xương chủ Tướng Quân (Bài văn = Văn Xương). Chu Kỷ Dư, trừ đi dần dần cho 18. Còn dư bao nhiêu, mệnh (gọi) khởi nơi Thân Võ Đức

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®