Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nhâm cầm độn toán :

Xem vay mượn được không? Xem vay mượn được không?

Cảnh: Đắc thuỷ vật Ø Tử: Bất đắc Ø Kinh: Bất đắc Ø Khai: Đắc kim vật.

Xem thêm ...
Xem xuất hành cát hung Xem xuất hành cát hung

Cảnh: Thân xả kỷ hành lục bệnh Ø Tử: Hành lục hữu khốc, hành thuỷ trầm thoàng Ø Kinh: Hành lục hỷ (đường bộ vui) Tây Nam thất tài

Xem thêm ...
Xem khách đến cầu việc gì? Xem khách đến cầu việc gì?

Thương Cầu hoa quả hoặc tế sự. Ø Đổ: Cầu điền thổ hoặc mãi mại Ø Cảnh: Cầu văn thư hoặc châu báu Hưư: Vấn tiền hoặc hoa quả - Sanh: Cầu đợc hoặc vấn sự - Thương Cầu hoa quả hoặc tế sự

Xem thêm ...
Xem cầu công danh thế nào? Xem cầu công danh thế nào?

Cảnh: Thiên đắc Ø Tử: Bất thành Ø Kinh: Trà thành Ø Khai: Công thành danh toại.

Xem thêm ...
Xem qua biển bình an không? Xem qua biển bình an không?

Cảnh: Quá vong thục phong – Ø Tử: Bát khả quái Ø Kinh: Tiền cát khu hung Ø Khai: Đại cát.

Xem thêm ...
Xem gia đạo&bản mệnh Xem gia đạo&bản mệnh

Cảnh: Bình an Ø Tử: Tật bệnh, trù quan lại Ø Kinh: ữu quan sự thế thái Ø Khai: Bình tân tại.

Xem thêm ...
Xem chỗ ở tốt xấu? Xem chỗ ở tốt xấu?

Sinh: Thê thái, động thổ Ø Tử: Tật bệnh, tụng sự Ø Thương: Gia trạch động thổ mộc thần Ø Kinh: Quan sự, thê bệnh

Xem thêm ...
Xem cha mẹ bình an chăng? Xem cha mẹ bình an chăng?

Thương: Phụ mẫu hữu lý Ø Đổ: Phụ mẫu song toàn Ø Cảnh: Phu mẫu hữu lộc Ø Tử: Phụ mẫu thương vong –

Xem thêm ...
Xem vợ chồng thế nào? Xem vợ chồng thế nào?

Thương: Tam đại hiệp cánh hậu cô lập Ø Đổ: Nhất đại bất chính Ø Cảnh: Bình an phước lộc nhị đại cách Ø Tử: Tứ đại tử cô lập

Xem thêm ...
Xem anh em trai gái mấy người? Xem anh em trai gái mấy người?

Đổ: Tam nam, ngũ nữ Ø Kiển: Lục nam thất nữ Ø Tử: Độc lập nhất nhân Ø Kinh: Tồn thị nhân

Xem thêm ...
Xem trong năm thế nào? Xem trong năm thế nào?

Thương: Thương đại nhân Ø Đổ: Thiên hạ kinh ưu Ø Kiểu: Thái bình Ø Tử: Thiên hạ tật bệnh

Xem thêm ...
Xem đơn từ nên chăng? Xem đơn từ nên chăng?

Hưu: Trì vị thành Ø Sinh: Tốc thành Ø Thương: Ưu kinh vị thành Ø Đổ: Tự vị thành

Xem thêm ...
Xem tin thật giả? Xem tin thật giả?

Sinh: Thật tin Ø Thương: Trá tin Ø Đổ: Bán hư bán thật tín Ø Kiểu: Thật tin

Xem thêm ...
Xem mưu sự thế nào? Xem mưu sự thế nào?

Đổ: Thành cát Ø Cảnh: Thành cát Ø Tử: Bất thành Ø Kinh: Sự hữu nghi Ø Khai: Thành cát.

Xem thêm ...
Xem kiện được không? Xem kiện được không?

Thương: Nhân ngã cụ bại Ø Đổ: Nhân ngã đồng lực Ø Cảnh: Ngã thắng nhân bại Ø Tử: Nhân ngã cụ bại

Xem thêm ...
Xem buôn bán lỗ lãi thế nào? Xem buôn bán lỗ lãi thế nào?

Thương: Đắc tài hữu, khẩu thiệt Ø Đổ: Đắc tài Ø Cảnh: Đắc tài bán thất Ø Tử: Bất lợi, hung

Xem thêm ...
Xem người lành dữ? Xem người lành dữ?

Hưu: Hỷ cát Ø Sinh: Hữu ẩm thực hỷ Ø Thương: Bất cát Ø Đổ: Hoan hỷ Ø Cảnh: Đại cát

Xem thêm ...
Xem sinh trai gái thế nào? Xem sinh trai gái thế nào?

Ø Hưu: Sinh nam trì trì Ø Sinh: Sinh nam tốc, cát Ø Thương: Sinh nam hữu ưu Ø Đổ: Sinh nữ, trì

Xem thêm ...
Can, Chi thuộc ngũ hành và bốn phương, bốn mùa Can, Chi thuộc ngũ hành và bốn phương, bốn mùa

Bốn chi thìn, mùi, tuất, sửu nói về vị đơn thì thuộc hành Thổ, là bốn tháng quý (bốn tháng cuối của bốn mùa, là tháng 3, tháng 6, tháng 12), bống phương duy (bốn phương giáp: Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam).

Xem thêm ...
Mười hai tháng dựng Địa chi Mười hai tháng dựng Địa chi

Năm thì lấy hai chữ đầu Can, Chi mà đặt khởi từ năm Giáp tý, rồi cũng chuyển lần đi, cứ 10 năm là một giáp, nghĩa là trải suốt 10 can, qua năm 11 là Giáp tuất

Xem thêm ...
Chiêm cầu tài Chiêm cầu tài

Hưu tất cầu tài bất kiến tài · Sinh du vô vọng đắc tương lai · Thương đa khẩu thật tất lai thiểu

Xem thêm ...
CÁCH ĐỘN QUẺ CÁCH ĐỘN QUẺ

Xem kỹ tháng 1- 4 - 7 - 10 mỗi tháng chiếm một cung. Còn 1 cung nọ mỗi cung chiếm hai tháng. Vậy là tháng nào cung nấy nhất định và trên tháng khởi ngày, trên ngày khởi giờ Tý đến giờ khách đến xem cửa nào lấy cửa đó đoán quẻ.

Xem thêm ...
BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN

Bát môn vốn là bát quái biến ra khỏi thuận hành mỗi cung mỗi vị, tại khảm thuận hành là Hưu sinh thương đổ cảnh tử kinh khai.

Xem thêm ...
Bát Môn đại độn luận Bát Môn đại độn luận

Bát môn vốn là bát quái biến ra khỏi thuận hành mỗi cung mỗi vị,..

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®