Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Địa lý phong thủy :

15-Khuê mộc Lang 15-Khuê mộc Lang

Khuê tinh tạo tác đắc trinh tường, Gia hạ vinh hòa đại cát xương, Nhược thị táng mai âm Cát tử, Đương niên định chủ lưỡng tam tang. Khán khán vận kim, hình thương đáo...

Xem thêm ...
16-Lâu kim Cẩu 16-Lâu kim Cẩu

Lâu tinh thụ trụ, khởi môn đình, Tài vượng, gia hòa, sự sự hưng, Ngoại cảnh, tiền tài bách nhật tiến, Nhất gia huynh đệ bá thanh danh. Hôn nhân tiến ích, sinh quý tử...

Xem thêm ...
17-Vị thổ Trĩ 17-Vị thổ Trĩ

Vị tinh tạo tác sự như hà, Phú quý, vinh hoa, hỷ khí đa, Mai táng tiến lâm quan lộc vị, Tam tai, cửu họa bất phùng tha. Hôn nhân ngộ thử gia phú quý...

Xem thêm ...
18-Mão nhật Kê 18-Mão nhật Kê

Mão tinh tạo tác tiến điền ngưu, Mai táng quan tai bất đắc hưu, Trùng tang nhị nhật, tam nhân tử, Mại tận điền viên, bất năng lưu. Khai môn, phóng thủy chiêu tai họa...

Xem thêm ...
19-Tất nguyệt Ô 19-Tất nguyệt Ô

Tất tinh tạo tác chủ quang tiền, Mãi dắc điền viên hữu lật tiền Mai táng thử nhâtj thiêm quan chức, Điền tàm đại thực lai phong niên Khai môn phóng thủy đa cát lật

Xem thêm ...
20-Truỷ hỏa Hầu 20-Truỷ hỏa Hầu

Truỷ tinh tạo tác hữu đồ hình, Tam niên tất đinh chủ linh đinh, Mai táng Cát tử đa do thử, Thủ định Dần niên tiện sát nhân. Tam tang bất chỉ giai do thử...

Xem thêm ...
21-Sâm thủy Viên 21-Sâm thủy Viên

Sâm tinh tạo tác vượng nhân gia, Văn tinh triều diệu, đại quang hoa, Chỉ nhân tạo tác điền tài vượng, Mai táng chiêu tật, táng hoàng sa. Khai môn, phóng thủy gia quan chức...

Xem thêm ...
22-Tỉnh mộc Hãn 22-Tỉnh mộc Hãn

Tỉnh tinh tạo tác vượng tàm điền, Kim bảng đề danh đệ nhất tiên, Mai táng, tu phòng kinh Cát tử, Hốt phong tật nhập hoàng điên tuyền Khai môn, phóng thủy chiêu tài bạch...

Xem thêm ...
23-Quỷ kim Dương 23-Quỷ kim Dương

Quỷ tinh khởi tạo tất nhân vong, Đường tiền bất kiến chủ nhân lang, Mai táng thử nhật, quan lộc chí, Nhi tôn đại đại cận quân vương. Khai môn phóng thủy tu thương tử...

Xem thêm ...
24-Liễu thổ Chương 24-Liễu thổ Chương

Liễu tinh tạo tác chủ tao quan, Trú dạ thâu nhàn bất tạm an, Mai táng ôn hoàng đa bệnh tử, Điền viên thoái tận, thủ cô hàn, Khai môn phóng thủy chiêu lung hạt...

Xem thêm ...
25-Tinh nhật Mã 25-Tinh nhật Mã

Tinh tú nhật hảo tạo tân phòng, Tiến chức gia quan cận Đế vương, Bất khả mai táng tính phóng thủy, Hung tinh lâm vị nữ nhân vong. Sinh ly, tử biệt vô tâm luyến...

Xem thêm ...
26-Trương nguyệt Lộc 26-Trương nguyệt Lộc

Trương tinh nhật hảo tạo long hiên, Niên niên tiện kiến tiến trang điền, Mai táng bất cửu thăng quan chức, Đại đại vi quan cận Đế tiền, Khai môn phóng thủy chiêu tài bạch...

Xem thêm ...
27-Dực hỏa Xà 27-Dực hỏa Xà

Dực tinh bất lợi giá cao đường, Tam niên nhị tái kiến ôn hoàng, Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật, Tử tôn bất định tẩu tha hương. Hôn nhân thử nhật nghi bất lợi...

Xem thêm ...
28-Chẩn thủy Dẫn 28-Chẩn thủy Dẫn

Chẩn tinh lâm thủy tạo long cung, Đại đại vi quan thụ sắc phong, Phú quý vinh hoa tăng phúc thọ, Khố mãn thương doanh tự xương long. Mai táng văn tinh lai chiếu trợ...

Xem thêm ...
Thước Lỗ Ban Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ Ban

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Từ xa xưa Ông tổ nghề thợ Mộc bên Trung Quốc tên là Lỗ Ban chế ra mẫu thước này để dùng tra kích thước các công trình xây dựng và chi tiết các vật dụng thường dùng.Thước cũ gồm 39 cung tính theo đơn vị cổ,nay được quy đổi ra đơn vị thước Tây tính bằng mm cho dễ sử dụng.

Xem thêm ...
Phúc tinh Phúc tinh

10mm 400mm 790mm 1180mm 1570mm 1960mm 2350mm 2740mm 3130mm 3520mm 3910mm 4300mm 4690mm

Xem thêm ...
Đỗ đạt Đỗ đạt

20mm 410mm 800mm 1190mm 1580mm 1970mm 2360mm 2750mm 3140mm 3530mm 3920mm 4310mm

Xem thêm ...
Vượng tài Vượng tài

30mm 420mm 810mm 1200mm 1590mm 1980mm 2370mm 2760mm 3150mm 3540mm 3930mm 4320mm

Xem thêm ...
Đăng khoa Đăng khoa

40mm 430mm 820mm 1210mm 1600mm 1990mm 2380mm 2770mm 3160mm 3550mm 3940mm 4330mm 4720mm

Xem thêm ...
Khẩu thiệt Khẩu thiệt

50mm 440mm 830mm 1220mm 1610mm 2000mm 2390mm 2780mm 3170mm 3560mm 3950mm 4340mm 4730mm

Xem thêm ...
Lâm bệnh Lâm bệnh

60mm 450mm 840mm 1230mm 1620mm 2010mm 2400mm 2790mm 3180mm 3570mm 3960mm 4350mm 4740mm

Xem thêm ...
Tử tuyệt Tử tuyệt

70mm 460mm 850mm 1240mm 1630mm 2020mm 2410mm 2800mm 3190mm 3580mm 3970mm 4360mm 4750mm

Xem thêm ...
Hoạ chí Hoạ chí

80mm 470mm 860mm 1250mm 1640mm 2030mm 2420mm 2810mm 3200mm 3590mm 3980mm 4370mm 4760mm

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®