Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Địa lý phong thủy :

  Chương thứ sáu  LONG TẢ TOÀN V À LONG HỮU TOÀN Chương thứ sáu LONG TẢ TOÀN V À LONG HỮU TOÀN

· Ruộng giống ngọc sích tiện vi · Dương tả, âm hữu, long chia hai đường · Tích phòng Đông chí sinh dương

Xem thêm ...
    Chương thứ bảy    THUỶ PHÁP Chương thứ bảy THUỶ PHÁP

· Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ thông minh như lề · Năm hành phỏng luận một vì · Bình mộc Giáp, Ất, Giáp thì mộc dương

Xem thêm ...
Chương thứ tám LUẬN: THẤU LONG Chương thứ tám LUẬN: THẤU LONG

Sửu long: Tân Sửu kể đi · Cấn long chẳng lệch bào ly: Mậu Dần · Dần long: Chính khí Nhâm Dần

Xem thêm ...
•	Chương thứ chín: LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG • Chương thứ chín: LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG

• Chương thứ chín: LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG

Xem thêm ...
Chương thứ mười KẾT LUẬN Chương thứ mười KẾT LUẬN

Mọi đều nhiệm nhặt trước suy đã tường · Báu này, yêu tựa ngọc vàng · Được thì nên trọng, nên sang, nên giàu

Xem thêm ...
12 con của Rồng 12 con của Rồng

2. Nhai Xế (Nhai tí): loài mình rồng, đầu chó sói, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích chém giết chiến trận. Vì thế Nhai Xế được khắc ở thân vũ khí: ngậm lưỡi phủ, lưỡi gươm đao, trên vỏ gươm, chuôi cầm khí giới để thêm phần sát khí.

Xem thêm ...
Long mạch & Cấm kị khi xây dựng Long mạch & Cấm kị khi xây dựng

Thuận long: Loại long mạch này thế thuận mà xuất, phân nhánh đều bài bố thuận, thế đi đoàn tụ, tôn ty có trật tự cùng tiến tới, trên dưới chiếu cố nhau, phải trái ôm vào, đều là hữu tình mà không quên. Loại long mạch này rất quý. Nghịch long: Thế long mạch đang đi tới bỗng quay ra sau, cao thấp loạn xạ, ngọn núi nghiêng lệch, phân nhánh đều theo hướng nghịch lại, thanh long bạch hổ đều không hộ vệ thế đi trái khuấy. Loại long mạch này cũng rất xấu.

Xem thêm ...
Bí quyết trường phái Địa Lý Việt Nam Bí quyết trường phái Địa Lý Việt Nam

Bí quyết trường phái Địa Lý Việt Nam

Xem thêm ...
Phong thủy, chuyện người xưa chọn đất làm nhà Phong thủy, chuyện người xưa chọn đất làm nhà

Phong thuỷ là địa thế, địa hình, là đất là nước quanh ta. Phong thuỷ là môi trường mà con người tồn tại trong đó. Thuật phong thuỷ là những luận lý, những suy nghĩ của con người và các thích ứng cuộc sống của con người khi nằm trong cái phong thuỷ ấy. Như thế phong thuỷ là tồn tại khách quan còn thuật phong thuỷ là sản phẩm của ý thức liên qua đến phong thuỷ.

Xem thêm ...
Bảo Ngọc Thư Bảo Ngọc Thư

Bình dương pháp, là phép xem mạch ở miền đồng bằng, hay là bình nguyên, vì long mạch phần nhiều là đi chìm lặn xuống đất, ít khi nổi cao lên; xa trông thì bằng phẳng, rộng lớn, ruộng đất bao la một tầm

Xem thêm ...
Đất phát khoa danh Đất phát khoa danh

Đăng khoa hữu phạm thế nan tri, Thần chiếu môn tiền họa bất trì, Tam tử cộng thừa vinh hậu trạch, Nhị nương thả lạc giá khâm qui, Bảng sinh huyền vũ thành danh lão, Bút lập phong biên văn thiếu thì

Xem thêm ...
Đất phát võ tướng Đất phát võ tướng

Hổ thế bàn nham như dũng tướng, Long hình hữu khởi nhược hùng binh,Nam nhi tất đắc tướng quân ấn, Nữ tử hoàn thành anh kiệt sinh, Tất đắc đại giang hoàn thả bão, Tu thời hà chí khổ cầu danh,

Xem thêm ...
Đất phát thế khoa Đất phát thế khoa

Thủy quá thiên môn tu chiếu hồi, Trừng trừng hậu hữu tuyết trung mai, Vũ môn yếu sử khai tam lãng, Bình địa tu giao chấn nhất lôi,

Xem thêm ...
Đất phát cự phú Đất phát cự phú

Hổ long cường cán tự đại thuyền, Sinh nhân điển mại hữu sinh tiền, Phong viên tại hậu tăng điền sản, Quý nữ quí nam phú thọ tuyền (toàn)

Xem thêm ...
Một thế đất thổ tinh Hữu thực nhi cổ Thơ rằng Một thế đất thổ tinh Hữu thực nhi cổ Thơ rằng

Nhất thế địa (hung)Sinh tiền nhất thổ áp gia phần, Huyền vũ cao viên áp bản thân, Án khởi ngu phong vô nhất thị, Phú nhi phản cổ hữu kỳ thân.

Xem thêm ...
Đinh đầu phá trực đồ Đinh đầu phá trực đồ

Đinh đẩu phá trực đồ Bạch hổ đinh đầu bất khả quan, Kỳ gia tiên tử bị gian nan, Toán lại hà phạm thành hung phạm, Đoan bản đinh đầu phá hổ san.

Xem thêm ...
Trùng long hoán thê thiếp Trùng long hoán thê thiếp

Trùng long trong nước chảy xuyên, Đàn ông hỏi vợ tiếp liền mấy phen, Dâu gia đón rước liên miên, Ba lần mới định nhân duyên sắt cầm.

Xem thêm ...
Thần cư mộc vị đồ Thần cư mộc vị đồ

Miếu thần phương mộc hay chi, Chết không ai biết họ thì vắng tanh, May anh trai lớn hiển vinh, Cháu con phú quý trường sinh lâu dài.

Xem thêm ...
Lập minh để truyền thụ Lập minh để truyền thụ

1. Truyền thụ luận 2. Định minh thệ 3. Nghi thức lập minh 4. Tựa truyền phái

Xem thêm ...
Kinh hồng vũ cấm thư Kinh hồng vũ cấm thư

Bảy mươi hai nhà học thức nghiên cứu phép tắc họa đồ, việc nào chỗ nào đã để bụng và để mắt, đều chép thành một tập gom lại thành bộ Hồng Vũ Cấm Thư này, để cho

Xem thêm ...
Luận về Ngũ hành tương ngộ Luận về Ngũ hành tương ngộ

Năm hành: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ.

Xem thêm ...
Phép Diệu Ngũ Thần Kinh Phép Diệu Ngũ Thần Kinh

Mây đùn sấm dậy núi chầu Hiển vinh tiên tổ con giàu cháu sang

Xem thêm ...
Lời Diệu Quyết Khánh An Lời Diệu Quyết Khánh An

Áo hoàng bào giá yêu sau, Cháu con vinh hiển dài lâu sang giàu

Xem thêm ...
Thần Kinh Dị Pháp Phú Thần Kinh Dị Pháp Phú

Núi sông non nước thiên nhiên, long mạch lưu hành muôn hình trên mặt đất thực bởi thợ trời khéo xếp dành cho người có phúc

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®