tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Chương thứ mười KẾT LUẬN

Cập nhật : 05/07/2014
Mọi đều nhiệm nhặt trước suy đã tường · Báu này, yêu tựa ngọc vàng · Được thì nên trọng, nên sang, nên giàu

 

      Chương thứ mười

  KẾT LUẬN

·        Âm long, âm hướng thuỷ đồng

·        Dương long, Dương hướng thuỷ cung một bề

·        Âm, Dương đều đã hoà suy

·        Mọi đều nhiệm nhặt trước suy đã tường

·        Báu này, yêu tựa ngọc vàng

·        Được thì nên trọng, nên sang, nên giàu

·        Lấy tín, lấy kính làm đầu

·        Đoạ có sở cầu, có chí ắt nên

·        Lọ là cưỡi hạc, đeo tiền

·        Trước tiên học lấy thần tiên trên đời

·        Ắt là gọi cô chúa tôi

·        Mưa móc ơn trời, phúc thay thượng thư

·        Hoà nhà phú quý phong lưu

·        Con con, cháu cháu thiên thu dõi truyền

·        Đến khi vui đạo thánh hiền

·        Ứng lời học trước, thần tiên chép bàn.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®