tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Địa lý Tả Ao chính tông

Cập nhật : 05/07/2014
Mấy lời để truyền hậu thế AI học địa lý theo học Tả Ao Một là hay học càng cao Hai là cố ý cứ lời phương ngôn Ba là học thuộc Dã đàm

 

Địa Lý Tả Ao

 

Mấy lời để truyền hậu thế

AI học địa lý theo học Tả Ao

Một là hay học càng cao

Hai là cố ý cứ lời phương ngôn

Ba là học thuộc Dã đàm

Bốn là mở sách La bàn cho thông

Chẳng qua ra đến ngoài đồng

Tỏ mạch tỏ nước tỏ long mới tường

Mạch có mạch âm mạch dương

Mạch nhược mạch cường mạch tử mạch sinh

Sơn cước mạch đi rành rành

Bình dương mạch lẩn nhân tình không thông

Có mạch qua ao qua sông

Qua đầm qua núi qua đồng qua non

Lại có mạch phát ngôi dương

Nhìn xem cho tường ấy mạch làm sao

Mạch thô đi chẳng khép vào

Vốn đi 1 chiều ấy mạch phát dương

Ba mươi sáu mạch cho tường

Trước là cứ sách sau y lời truyền

Ruộng cao uốn xuống thì mạch táng trên

Ruộng  thấp uốn lên thì mạch táng dưới

Bình Dương mạch chẳng nề chẩm gối

Hẽ chính long thì tả hữu chiều lai

Đâu có chính long thì tả hữu gối kề

Nhưng trên sơn cước non cao

Cường long thô mạch thế nào mới hay

Tìm nơi mạch nhược long gầy

Nhất thời oa huyệt nhị thời tàng phong

Đất có cát địa chân long

Táng cho phải phép anh hùng giàu sang

Nọ như dưới đất bình dương

Mạch thích giác điền xem tường mới hay

Bình dương lấy nước làm thầy

Thứ nhất khai khẩu thứ nhì nhũ long

Thứ ba mạch thắt cổ bồng

Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài

Muốn cho con cháu tam khôi

Bên Nam có bút bên Đoài có nghiên

Muốn cho con cháu Trạng nguyên

Thời tìm bút lập hai bên sắp bày

Nhất là Tân Tốn mới hay

BÍnh Đinh Đoài Cấn sắp bày đột lên

Bút lập là bút Trạng nguyên

Bút thích giác điền là bút Thám hoa

Nhìn xem cho kĩ sẽ là đất hay

Khuyên ai học làm thầy Địa lý

Trước phải đọc sách sau là lượng cao

Dù ai khôn khéo thế nào

Học mà chẳng xét ấy là vô tông

Thắt cổ bồng phồng ra kết huyệt

Xem cho biết Mộc tiết Kim Loan

Mộc tiết văn đỗ Trạng nguyên

Kim Loan võ được tước quyền Quận công

Con Mộc vốn ở phương Đông

Con Kim vốn nó thuộc dòng phương Tây

Xem cho biết nó mới hay

Táng cho phải phép thực dày vinh hoa

Thắt cuống cà phì ra mới kết

Xem cho biết huyệt cát huyệt hung

Huyệt cát nước tụ vào lòng

Đôi bên Long Hổ uốn vòng chiều lai

Huyệt hung Minh Đường bất khai

Sơn tà thuỷ Xạ hướng ngoài tà thiên

Táng xuống kinh xả bất yên

Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau

Muốn cho con cháu sống lâu

Tím nơi Huyền Vũ đằng sau cao dày

Long Hổ bằng như chân tay

Chẳng có Tả Hữu bằng nga chẳng lành

Kìa như đất có ngũ tinh

Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn

Muốn cho con cháu nên quan

Thì tìm Thiên Mã phương Nam ứng trầu

Muốn cho kế thế công hầu

Thì tìm chiêng trống dàn chầu hai bên

Ngũ tinh cach tú chiều nguyên

Kim Mộc Thủy Hoả bốn bên loan hoàn

Thổ tinh kết huyệt trung ương

Ấy đất sinh Thánh sinh Vương đời đời

Sơn thiên vạn thuỷ triều lai

Can chi bát quái trong ngoài tôn nghênh

Nhị Thập bát tú thiên tinh

Tại Thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai

Ngôi Đế vương mặc trời chẳng dám

Huyệt công khanh chẳng kiếm ai cho

Đất khai hoc nhìn xem cho kĩ

Thấy thì làm chớ để lưu tâm

Trên sơn cước xa xăm cũng táng

Dưới bình dương nửa tháng cũng đi

Minh sinh ám tử vô di

Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn

Quả nhiên huyệt chính long chân

Tiêu sa nạp thuỷ chớ lầm một ly

Táng thới phúc lý tuy chi

Trâm anh bất tuyệt thi thư gia truyền

Muốn cho con trưởng phát tiên

Thì tìm long nội đất liền quá cung

Thanh long liên châu cao phong

Kim tinh thổ phụ phát dòng trưởng nam

Con gái về bên Hổ sơn

Hổ cao thì phát sơn bàn cho thông

Phản Hổ con gái lộn chồng

Phản Long trai nó ra lòng bất nhân

Vô Long như người vô chân

Vô Hổ như đứa ở trần không tay

Trông Long Hổ lấy làm thầy trước

Sau sẽ tìm lấy chỗ huyệt chôn

Nước chẳng tụ đường kể chi

Kiếm ăn cũng khá xong thì lại không

Con trai thì ở bất trung

Con gái thất tiết chả dùng cả hai

Thấy đâu Long Hổ chiều lai

Minh Đường thuỷ tụ huyệt tài mới hay

Tiền quan hậu quỷ sắp bày

Án dày muốn thấp chiều dày phải cao

Xem huyệt nào làm cho phải phép

Chớ đào sâu mà thiệt như không

Kìa ai địa lý vô tông

Chẳng cứ đúng phép cũng dòng vô sư.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®