tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Chương thứ tám LUẬN: THẤU LONG

Cập nhật : 05/07/2014
Sửu long: Tân Sửu kể đi · Cấn long chẳng lệch bào ly: Mậu Dần · Dần long: Chính khí Nhâm Dần

       Chương thứ tám

  LUẬN: THẤU LONG

 

·        Phép trong Ngọc sích đã thông

·        Bèn mới lại luận thấu long cho tường

·        Nhâm long ngôi ở đầu hàng

·        Bính Tý chính khí một phương chớ rời

·        Khảm long Canh Tý chính ngôi

·        Quý long: Đinh Sửu, là nơi bản về

·        Sửu long: Tân Sửu kể đi

·        Cấn long chẳng lệch bào ly: Mậu Dần

·        Dần long: Chính khí Nhâm Dần

·        Giáp long: Đinh Mão là phần chính cung

·        Mão long: Quý Mão thì dùng

·        Canh Thìn chính khí: Ất long đang quyền

·        Thìn long: Chính khí Giáp Thìn

·        Tốn long Tân Tỵ đã yên một dòng

·        Tỵ long: Ất Tỵ thấu long

·        Bính long: Nhâm Ngọ phép trong nhiệm màu

·        Ngọ long: Bính Ngọ làm đầu

·        Thánh hiền truyền dạy trước sau ghi lòng

·        Quý Mùi: Là chính Đinh Long

·        Mùi long: Đinh vị, Khôn dòng: Giáp Thân

·        Mậu Thân: Chính khí long thân

·        Canh long: Ất Dậu là phần chính Canh

·        Bính Tuất: Chính khí địa hình long Tân

·        Tuất long: Canh Tuất bản phần

·        Càn long: Đinh Hợi sai phân chớ hề

·        Hợi long, Tân Hợi một vì

·        Dành dành chính khí thấu suy đã tường


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®