tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Chương thứ tư:ÂM DƯƠNG THEO LÝ KHÍ

Cập nhật : 05/07/2014
Nhận xem cho biết long vào Âm long, âm hướng, thuỷ toàn phóng âm

·        Chương thứ tư:

·        ÂM DƯƠNG THEO LÝ KHÍ

·        Nhận xem cho biết long vào

·        Âm long, âm hướng, thuỷ toàn phóng âm

·        Dương long, dương hướng chớ nhầm

·        Thuỷ phóng dương vi, luận âm dụng gì ?

 

 

 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®