tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Dã đàm Tả Ao

Cập nhật : 05/07/2014
Dã đàm Tả Ao

DÃ ĐÀM TẢ AO

 

Chương thứ nhất:

MỞ

1-          Đấng làm quân tử đạo ta

2-          Ơn vua, ơn chúa, ơn cha, ơn thầy

3-          Có làm báu cả xưa nay

4-          Văn chương, y dược, đạo này là ba

5-          Lấy làm ba Bảo truyền nhà

6-          Song le Địa lý thật là thần tiên

7-          Học thầy khẩu thụ tâm truyền

8-          Nhiệm màu mọi vẻ, kính tin mười phần

9-          Đạo cao, đức trọng, chưng thân

10-     Hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh

11-     Đức, nhân vốn ở cả mình

12-     Trước là tích đức, sau là tầm long

 

Chương thứ hai:

TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG

13-     Nẻo xa liền hỏi tổ tông

14-     Bởi đâu hoà đến mạch long địa hình

15-     Nước phân chữ bát phân minh

16-     Hai bên chảy thuận, loan hình tống long

17-     Cửa trời, trên đã mở thông

18-     Thượng phân là đấy, chính long thực vào

19-     Đến đâu hai nước tống giao

20-     Ấy dưới cửa đất, đóng vào cẩn thay

21-     Hạ hợp là đấy vậy vay

22-     Nơi chính thủy tụ, thực hay chẳng nhầm


Chương thứ ba:

24 LONG NHẬP THỦ

23-     Đáo đầu nhất tiết hạ châm

24-     Thấu long cho biết lai lâm chữ gì

25-     Biết phương Nam Bắc Đông Tây

26-     Hai mươi bốn vị can chi chữ nào

 

Chương thứ tư:

ÂM DƯƠNG THEO LÝ KHÍ

27-     Nhận xem cho biết long vào

28-     Âm long, âm hướng, thuỷ toàn phóng âm

29-     Dương long, dương hướng chớ nhầm

30-     Thuỷ phóng dương vi, luận âm dụng gì ?

 

Chương thứ năm:

ÂM DƯƠNG THEO HÌNH THẾ CAO THẤP

31-     Âm dương lại có phép kia

32-     Âm lai dương thụ, âm su dương hồi

33-     Âm là gò đống đất ghềnh

34-     Dương là ruộng phẳng đất bằng như lai

35-     Núi non kia cũng âm hoài

36-     Long cường thì chớ huyệt nơi cao cường

37-     Long nhược nơi thấp chớ màng

38-     Lai dương hoả lại dương thì bằng chi.

 

Chương thứ sáu:

LONG T Ả TO ÀN V À LONG HỮU TOÀN

39-     Ruộng giống ngọc sích tiện vi

40-     Dương tả, âm hữu, long chia hai đường

41-     Tích phòng Đông chí sinh dương

42-     Nãi dương Giáp Tý khí sương tả hành

43-     Khởi tự Hợi, Tý phân minh

44-     Tiến lên ngăn ngắn, thuận hành tả biên

45-     Qua Dần, Mão đến Tuất, Càn

46-     Chuyển Hợi, nhập cuộ, chi huyền phân minh

47-     Quần tiên đi,có tống nghinh

48-     Mạch nào bên hữu đã đành chân long

49-     Xa nhận nước ở tả cung

50-     Dương thủy chảy lại, hội đồng thiên tâm

51-     Đạo trời hạ chí sinh âm

52-     Nãi âm Giáp Tý khí âm hữu toàn

53-     Tông Tý nghịch suy Hợi, Càn

54-     Qua Dậu, Thân, Tuất, đến bên Mão, Dần

55-     Nghịch hành về Cấn, Sửu hành

56-     Chuyển tả nhập cuộc ấy phần Dươnglong

57-     Dùa hoà thấy nước hữu cung

58-     Âm thuỷ chảy lại hội đồng giao dương

59-     Âm long dương thuy đã tường

60-     Dương long, âm thuỷ đôi đường gặp nhau

61-     Bên trước, nước đã hợp thâu

62-     Lại nhận có đống bến sau chăng là

63-     Hoành long thì nước thực thà

64-     Dù chẳng có nước ắt là đồi không

65-     Âm dương đã có thư hùng

66-     Cửa nhà đã hợp vợ chồng liên giao

67-     Ắt là khí dựng thai bào

68-     Tự nhiên sinh dục, lẽ nào vậy vay

69-     Chân long chính huyệt ở đây

70-     Ấy đất hoành kỵ lời thầy truyền ta

71-     Kết thoái dự khí, còn  xa

72-     Hoặc đi trăm dặm mới ra chiên thần

 

Chương thứ bảy:

THUỶ PHÁP

73-     Muốn sinh tử tức, vượng nhân

74-     Thì tìm Sinh vị bản thần triều lai

75-     Muốn thăng quan tước lộc tài

76-     Thì tìm Vượng vị, thuỷ lai hội đường

77-     Cứ nơi mạch ấy cho tường

78-    Tả thuận hữu nghịch đôi đường cho thông

79-    Lập huyệt, toạ hướng, mới dùng

80-    Cứ phép bão lại, Huyền Không Ngũ Hành

81-    Cứ như thuỷ pháp Nang Kinh

82-    Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ thông minh như lề

83-    Năm hành phỏng luận một vì

84-    Bình mộc Giáp, Ất, Giáp thì mộc dương

85-     Ất là âm mộc đã tường

86-     Phỏng đây suy biết âm dương ngũ hành

87-     Cứ đó mà khởi tràng sinh

88-     Giáo sinh tại Hợi, Ất dành Ngọ cung

89-     Hợi thuận, Ngọ nghịch hai dòng

90-     Hằn còn xuôi ngược cho thông một vì

91-     Nước Sinh, nước Vượng chầu về

92-     Nước Tử, nước Tuyệt chảy đi mặc lòng

93-     Cứ hướng làm chủ bản cung

94-     Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả cho thông hướng nào

95-     Nhất thì được nước sinh vào

96-     Nhì thì được nước khắc vào hướng ta

97-     Mong sao sinh khắc đến ta

98-     Là nước ấy có ích chi ta hoà dùng.

 


Chương thứ tám:

LUẬN: THẤU LONG

 

99-            Phép trong Ngọc sích đã thông

100-       Bèn mới lại luận thấu long cho tường

101-       Nhâm long ngôi ở đầu hàng

102-       Bính Tý chính khí một phương chớ rời

103-       Khảm long Canh Tý chính ngôi

104-       Quý long: Đinh Sửu, là nơi bản về

105-       Sửu long: Tân Sửu kể đi

106-       Cấn long chẳng lệch bào ly: Mậu Dần

107-       Dần long: Chính khí Nhâm Dần

108-       Giáp long: Đinh Mão là phần chính cung

109-       Mão long: Quý Mão thì dùng

110-       Canh Thìn chính khí: Ất long đang quyền

111-       Thìn long: Chính khí Giáp Thìn

112-       Tốn long Tân Tỵ đã yên một dòng

113-       Tỵ long: Ất Tỵ thấu long

114-       Bính long: Nhâm Ngọ phép trong nhiệm màu

115-       Ngọ long: Bính Ngọ làm đầu

116-       Thánh hiền truyền dạy trước sau ghi lòng

117-       Quý Mùi: Là chính Đinh Long

118-       Mùi long: Đinh vị, Khôn dòng: Giáp Thân

119-       Mậu Thân: Chính khí long thân

120-       Canh long: Ất Dậu là phần chính Canh

121-       Bính Tuất: Chính khí địa hình long Tân

122-       Tuất long: Canh Tuất bản phần

123-       Càn long: Đinh Hợi sai phân chớ hề

124-       Hợi long, Tân Hợi một vì

125-       Dành dành chính khí thấu suy đã tường


Chương thứ chín:

LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG

 

126-       Lại luận: long, hướng các phương

127-       Tà khí, tạp, bác, âm, dương cho thuần

128-       Nhâm long: Ba hướng khả phân

129-       Phương: Ngọ, Khôn, ất xoay vần kể chi

130-       Tý long: Khôn hướng về một bề

131-       Quý long: hay huyệt hướng về Ngọ Khôn

132-       Sửu long: Bính hướng vi tôn

133-       Cấn long tám huyệt kể tồn từng ngôi

134-       Bính, Đinh, Canh, Tân, Tỵ, Mùi

135-       Tốn, Đoài tám hướng, trạch chính an ngôi

136-       Dần lông hai hướng Khôn, Thân

137-       Giáp long: định hướng  về phần Càn Khôn

138-       Mão long: Bốn hướng kể dồn

139-       Canh, Tân, Đinh, Hợi đã yên một bề

140-       Ất long: Khôn hướng một vì

141-       Thìn long: hay huyệt hướng về Càn, Khôn

142-       Tốn long: Tân Hợi, Cấn môn

143-       Dụng ba hướng ấy là khôn sánh tầy

144-       Tỵ long: Một hướng Hợi thần

145-       Bính long bốn huyệt kể bầy làm nơi

146-       Hợi, Canh, Tân, Cấn, hướng ngôi

147-       Ngọ long: hai hướng về trời: Quý, Nhâm

148-       Đinh long: Cấn, Hợi thuần âm

149-       Mùi long, một hướng cục nhằm: Cấn Ly

150-       Khôn long: Phương Quý hướng đĩ

151-       Thân long: Quý, Giáp hai vì cho minh

152-       Hướng: Mão, Cấn là Long Canh

153-       Cấn, Tốn, Tỵ hướng đã đành: Dậu lon

154-       Tân long: Tốn, Mão, Cấn cung

155-       Ngôi một hướng ất: Tuất, Long địa bàn

156-       Cùng theo hướng ất: Long Càn

157-       Bính, Tốn, Đinh hướng Long đồng: Hợi long.

 

Chương thứ mười:

KẾT LUẬN

158-       Âm long, âm hướng thuỷ đồng

159-       Dương long, Dương hướng thuỷ cung một bề

160-       Âm, Dương đều đã hoà suy

161-       Mọi đều nhiệm nhặt trước suy đã tường

162-       Báu này, yêu tựa ngọc vàng

163-       Được thì nên trọng, nên sang, nên giàu

164-       Lấy tín, lấy kính làm đầu

165-       Đoạ có sở cầu, có chí ắt nên

166-       Lọ là cưỡi hạc, đeo tiền

167-       Trước tiên học lấy thần tiên trên đời

168-       Ắt là gọi cô chúa tôi

169-       Mưa móc ơn trời, phúc thay thượng thư

170-       Hoà nhà phú quý phong lưu

171-       Con con, cháu cháu thiên thu dõi truyền

172-       Đến khi vui đạo thánh hiền

173-       Ứng lời học trước, thần tiên chép bàn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®