tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Chương thứ hai TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG

Cập nhật : 05/07/2014
· Nẻo xa liền hỏi tổ tông · Bởi đâu hoà đến mạch long địa hình · Nước phân chữ bát phân minh · Hai bên chảy thuận, loan hình tống long

 

        Chương thứ hai

        TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG

·        Nẻo xa liền hỏi tổ tông

·        Bởi đâu hoà đến mạch long địa hình

·        Nước phân chữ bát phân minh

·        Hai bên chảy thuận, loan hình tống long

·        Cửa trời, trên đã mở thông

·        Thượng phân là đấy, chính long thực vào

·        Đến đâu hai nước tống giao

·        Ấy dưới cửa đất, đóng vào cẩn thay

·        Hạ hợp là đấy vậy vay

·        Nơi chính thủy tụ, thực hay chẳng nhầm


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®