tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Chương thứ bảy THUỶ PHÁP

Cập nhật : 05/07/2014
· Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ thông minh như lề · Năm hành phỏng luận một vì · Bình mộc Giáp, Ất, Giáp thì mộc dương

 

       Chương thứ bảy

       THUỶ PHÁP

·        Muốn sinh tử tức, vượng nhân

·        Thì tìm Sinh vị bản thần triều lai

·        Muốn thăng quan tước lộc tài

·        Thì tìm Vượng vị, thuỷ lai hội đường

·        Cứ nơi mạch ấy cho tường

·        Tả thuận hữu nghịch đôi đường cho thông

·        Lập huyệt, toạ hướng, mới dùng

·        Cứ phép bão lại, Huyền Không Ngũ Hành

·        Cứ như thuỷ pháp Nang Kinh

·        Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ thông minh như lề

·        Năm hành phỏng luận một vì

·        Bình mộc Giáp, Ất, Giáp thì mộc dương

·        Ất là âm mộc đã tường

·        Phỏng đây suy biết âm dương ngũ hành

·        Cứ đó mà khởi tràng sinh

·        Giáo sinh tại Hợi, Ất dành Ngọ cung

·        Hợi thuận, Ngọ nghịch hai dòng

·        Hằn còn xuôi ngược cho thông một vì

·        Nước Sinh, nước Vượng chầu về

·        Nước Tử, nước Tuyệt chảy đi mặc lòng

·        Cứ hướng làm chủ bản cung

·        Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả cho thông hướng nào

·        Nhất thì được nước sinh vào

·        Nhì thì được nước khắc vào hướng ta

·        Mong sao sinh khắc đến ta

·        Là nước ấy có ích chi ta hoà dùng.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®