Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Địa lý phong thủy :

Luận về mạch Luận về mạch

Kìa như khí mạch tốt xấu phải đem hết tinh thần nhãn lực xét xem mạch lạc thế nào. Mạch có khi ẩn

Xem thêm ...
Luận về núi Luận về núi

Nào là núi tốt bởi chi Xanh tươi mạch lạc người thì biết xem

Xem thêm ...
Bàn về Thanh Long và Bạch Hổ Bàn về Thanh Long và Bạch Hổ

Khi người ta để ý xét xem, tất nhiên phải xem thanh long và bạch hổ trước. Thanh long và Bạch hổ của hai bên

Xem thêm ...
Văn chương địa lý luận Văn chương địa lý luận

Địa lý cũng giống như văn chương, chỉ muốn cầu lấy mỹ lệ chứ chẳng muốn thô lỗ xấu xí làm gì. Nếu được chỗ ấm áp nhuần nhã

Xem thêm ...
Luận án sơn Luận án sơn

Luận án sơn Cổ nhân vân viễn tắc sinh nhân kiệt, Cận tắc sinh sát nhân, Cao nhi viễn tử tôn nhân kiệt

Xem thêm ...
Luận về thủy khẩu Luận về thủy khẩu

Thủy khẩu được cẩn mật thì tốt. Ôi người ta sinh ra cũng bởi nước mà sát hại người ta cũng bởi

Xem thêm ...
Luận về đất có thần Phật Luận về đất có thần Phật

Kìa như đất có thần từ phật tự, nhưng ở về phía tây nam thì tốt, đông bắc thì xấu, đàng tây có nước chảy phá thì con gái dâm tà.

Xem thêm ...
Luận về chữ Đức Luận về chữ Đức

Kìa như người ta thường nói tiên tích đức nhi hậu tầm long, thì việc tu nhân tíchđức thật là việc gốc để thu đất vậy

Xem thêm ...
Luận về các sao xuất huyệt Luận về các sao xuất huyệt

Sao Tham Lang xuất huyệt, thì hiển đạt văn chương, thiếu niên cập đệ: Người ta tranh nhau để cho được xem mặt quan tân lang

Xem thêm ...
Phép kén chọn huyệt Phép kén chọn huyệt

Phép kén chọn huyệt

Xem thêm ...
Phép so sánh long mạch Phép so sánh long mạch

Kìa như kim mộc thủy hỏa thổ ấy là thiên tinh đấy vậy. Tròn hay là uyển chuyển, thẳng hay là nhọn vuông ấy là hình thế của đất vậy

Xem thêm ...
Luận về sự tranh đấu tịnh âm tịnh dương Luận về sự tranh đấu tịnh âm tịnh dương

Đại phàm lập huyệt, chỉ nên xem nước nỏ chảy đi chảy lại thế nào, không những là kén chọn âm dương long mạch, điều ấy thì người ta ai cũng phải biết rồi

Xem thêm ...
Luận về Minh đường cao thấp Luận về Minh đường cao thấp

Phàm khi định huyệt, huyệt cần nên xem những chỗ nào âm dương biến hóa, như được những phương đế vượng thì nhân định thịnh nhiều

Xem thêm ...
So sánh để lập huyệt nơi bình dương phép động tĩnh So sánh để lập huyệt nơi bình dương phép động tĩnh

Đại phàm khi lập huyệt, cần nhất phải xem đất hay ruộng chỗ nào là chỗ động thì mới là chân thực xác đáng. Thế nào là động?

Xem thêm ...
Kén chọn về nước Kén chọn về nước

Cát thần, cát tướng, chẳng gì hơn là chẳng khiến phá phạm vào phương ngung. Cát thần tức là Càn Khôn Cấn Tốn vậy. Cát tường tức là Giáp,

Xem thêm ...
Địa trục thiên khai Địa trục thiên khai

Thiên Ất: Tân phương gọi là Thiên Ất, Tốn phương gọi là Thái Ất. Ấn đông phương tốn phương, phương bính thì tất nhiên sản xuất được bậc công khanh

Xem thêm ...
Phép kén chọn huyệt Phép kén chọn huyệt

Phép kén chọn huyệt

Xem thêm ...
Huyệt pháp luận Huyệt pháp luận

Huyệt có những thể nào? Nước chảy đổ vào là hơn hết, gió vào không ra được là thứ nhì Ngự bình nước cuốn chầu là,

Xem thêm ...
Địa lý phú Địa lý phú

Xuyên ngư ngọa mã, đặc bạng địa trục chi phương (thư hùng địa trục, tại Dậu Mão chi phương dã). Đột giả quật, tu triệt quật giả đột, mạc khứ đảo trượng

Xem thêm ...
Luận chia 24 hướng làm 3 huyệt Luận chia 24 hướng làm 3 huyệt

Ba huyệt ấy là thiên địa nhân vậy. Canh là thiên huyệt, Bính là địa huyệt. Nhâm là nhân huyệt. Càn, Khôn, Cấn, Tốn, Tý, Ngọ, Mão, Dậu đó là tám hướng

Xem thêm ...
Ba mươi sáu phép huyền cơ dạy chọn huyệt Ba mươi sáu phép huyền cơ dạy chọn huyệt

Trước hết hãy xem chỗ nước chảy lại gọi là thiên môn thủy. Xem chỗ nước chảy đi gọi là địa bộ. Bất kiêng là núi chạy thẳng, nước chảy thẳng

Xem thêm ...
Luận về huyệt Luận về huyệt

Âm dương bí yếu mụ diêu nói rằng: Đại phàm khi người ta muốn xem huyệt lớn, trước hãy nhận lấy núi làm chủ

Xem thêm ...
Kén chọn long mạch Kén chọn long mạch

Gọi là Cấn, Tốn, Đoài là ba phương tốt vậy. Xuất ở hải vũ kinh. Năm phương tiện long xấu, bảo rằng Càn, Khảm, Ly, Chấn là năm thứ hung long vậy. Xuất ở hải vũ kinh.

Xem thêm ...
Phép kén chọn nước tốt. Phép kén chọn nước tốt.

Chính mạch nước chảy vào khuất khúc, thì gọi tên là cửu khúc thủy, cũng có tên là ngự nhai thủy, hoặc từng tầng từng cấp chầu vào, thì gọi tên là chiều hoài thủy

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®