Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Thiên Khốc và Thiên Hư Sao Thiên Khốc và Thiên Hư

Toạ thủ hai cung Thân, Mệnh thành cách "Mộc, Bệnh, Tử, Tuyệt chi hương", chủ sự hình, thương, phiền não thường ngày trong cuộc đời.

Xem thêm ...
Sao Thiên Hỷ Sao Thiên Hỷ

Chủ người có dung mạo tuấn mỹ. Ngộ Thiên hỷ sớm thành gia thất. Sao Thiên Hỷ, chủ mừng vui Thiên Hỷ thủ mệnh, miệng cười có duyên

Xem thêm ...
Long Trì, Phượng Các Long Trì, Phượng Các

Long Trì, Phượng Các hai sao Cung Mùi, cung Sửu đóng vào vượng thay Riêu, Hỷ Khốc "rồng mây gặp hội" Chốn thí đình danh vọi vọi cao Cái cùng Long Phượng Hồng Đào

Xem thêm ...
Sao Cô thần & Quả tú Sao Cô thần & Quả tú

Cô Thần, Quả Tú hai sao Thiết thân chẳng có bạn nào với ai Tử Tức mà ngộ cả hai Gian truân vất vả về hài nhi sinh.

Xem thêm ...
Sao Thai Phụ - Phong Cáo Sao Thai Phụ - Phong Cáo

Thai Phụ, Phong Cáo, Khoa tinh ngộ Bước công danh rộng mở đường mây Cát tinh hội với Cáo Thai Công danh thẳng tiến, lâu đài nghênh ngang Thai Phụ, Phong Cáo, Khoa tinh ngộ Bước công danh rộng mở đường mây Cát tinh hội với Cáo Thai Công danh thẳng tiến, lâu đài nghênh ngang

Xem thêm ...
Sao Hoa cái Sao Hoa cái

Khôi, Lương, Thanh, Việt, Cái, Hồng Trai cận cửu trùng, gái tác cung phi Hoá Quyền Hoa Cái hội tề Cùng Hổ, Long, Phượng quyền uy hơn đời.

Xem thêm ...
Sao Thiên đức Sao Thiên đức

Thiên Nguyệt đức ngộ Đào Hồng Trai lấy vợ đẹp, gái chồng giầu sang Thiên Nguyệt đức toạ chiếu phương Cùng là Quan Phúc trừ hung cứu người.

Xem thêm ...
Sao Thanh long Sao Thanh long

Thanh Long, Mệnh Phúc, Thân toạ thủ Tại Thìn cung, mạnh Thổ, Âm Nam Hoá Kỵ chiếu hợp tam phương Tuổi Đinh, tuổi Kỷ toại đường công danh.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®