tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Long Trì, Phượng Các

Cập nhật : 05/07/2014
Long Trì, Phượng Các hai sao Cung Mùi, cung Sửu đóng vào vượng thay Riêu, Hỷ Khốc "rồng mây gặp hội" Chốn thí đình danh vọi vọi cao Cái cùng Long Phượng Hồng Đào

Long Trì, Phượng Các

Chủ về khoa, giáp, toạ thủ Thân, Mệnh cung là người thanh tú, linh lợi, nhã nhặn ôn hoà nhưng rất trịnh trọng.

Nam nhân gặp hai sao này, đắc cách "Phàn Long, Phụ Phượng" tất được công danh hiển đạt, tài lộc phong hậu.

Nữ nhân mà gặp là người tú lệ, có cơ trí, có nhiều tài năng và tâm trí kiên trì duy nhất.

Long Trì, Phượng Các hai sao

Cung Mùi, cung Sửu đóng vào vượng thay

                   Riêu, Hỷ Khốc "rồng mây gặp hội"

Chốn thí đình danh vọi vọi cao

          Cái cùng Long Phượng Hồng Đào

Chủ quyền nội tướng, anh hào hàng hai

          Phượng Long giáp Mệnh có tài

Trước sau vinh hiển ra ngoài nổi danh.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®