tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Phú đoán Điền Trạch

Cập nhật : 05/07/2014
Triệt Tuần đóng ở cung Điền Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho Phá quân sao ấy tán tài Lâm trạch bán hết lưu lai tổ điền...


                 CUNG ĐIỀN TRẠCH

             Triệt Tuần đóng ở cung Điền

Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho

Phá quân sao ấy tán tài

Lâm trạch bán hết lưu lai tổ điền

Tang môn ngộ Hoả xấu sao

Chiếu soi phương nào, chống ấy hoả tai

Ân quang phùng Đào Hồng Điền trạch

Ấy cô gì lưu lại ruộng nương

Long trì Địa kiếp đồng hương

Giếng bồi ao lấp ở bên nhà này

Cơ Lương tương hội Tuất Thìn

Mộc lâm tổ nghiệp đến hồi lai sinh

Khốc hư Tang hội chẳng lành

Tổn người hại của chẳng yên được nào.

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®