tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Phú đoán Thiên Di cung

Cập nhật : 05/07/2014
Thiên di ấy Mã Binh ngồi Đánh đông dẹp bắc pha phôi cõi ngoài Quan cung hỷ ngộ Hồng Đào Thiên di tối kỵ Kiếp Không lâm vào...

CUNG THIÊN DI


              Thiên di ấy Mã Binh ngồi

Đánh đông dẹp bắc pha phôi cõi ngoài

Quan cung hỷ ngộ Hồng Đào

Thiên di tối kỵ Kiếp Không lâm vào

Long đong đông tẩu tây trì

Chẳng qua Thiên mã Thiên di hãm nhàn

Chơi bời du thuỷ du san

Thiên di ngộ Mã gặp chàng Đà La

Thiên di Nhật Nguyệt giáp đôi

Nhất sinh xuất ngoại nhiều nơi thế thần

Thiên di Hoa cái Hỷ Thần

Thiên di Phụ Bật quý nhân yêu vì

Thiên dii Hoá kỵ ra ngoài

Kẻ thù người oán chẳng ai gần mình

Tướng quân ngộ Triệt trước miền

Ra đường gặp giặc mình liền tan thây

Thiên di Địa kiếp Cơ Liêm

Hồn quy phách lạc cánh tiên lánh phàm.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®