tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Phú đoán Quan Lộc cung

Cập nhật : 05/07/2014
Mộ phùng Tả Hữu đồng lai Thăng quan tiến chức miếu đài hiển vinh Đồng Lương hội chiếu Dần Thân...

                                                                

                                                   CUNG QUAN LỘC


Mộ phùng Tả Hữu đồng lai

Thăng quan tiến chức miếu đài hiển vinh

Đồng Lương hội chiếu Dần Thân

Khi xưa bạch thủ mà nay sang giầu

Khốc Hư Tý Ngọ đồng trì

Thiên Hình Dần Mão chiếu vì Quan cung

Lộc phùng Tử Mã nhất ban

Phong vân tế hội Mã Long Hỷ đồng

Khôi Lương Cái Việt Tấu Hồng

Nam cận cửu trùng, nữ tác cung phi.

 

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®