tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Phú đoán Tật Ách cung

Cập nhật : 05/07/2014
Triệt Tuần đóng tại Ách cung Tai nào cũng khỏi nạn nào cũng qua Hình Dương Hoa cái ngô Đà Hạn hành năm ấy đậu hoa phải phòng...

CUNG TẬT ÁCH

              Triệt Tuần đóng tại Ách cung

Tai nào cũng khỏi nạn nào cũng qua

Hình Dương Hoa cái ngô Đà

Hạn hành năm ấy đậu hoa phải phòng

Hoả Linh Trì Mộc chiếu soi

Lánh mình lửa cháy nước sôi phải phòng

Kỵ Đà Tấu Tuế một đoàn

Đêm ngày chầu chực cửa quan mỏi mòn

Bệnh phù ngộ Thiên hình tai vạ

Ắt có người chịu hoạ phong sương

Bật đởm trí túc rất hung

Bởi vì Tật ách Bệnh phùng Kiếp Cơ

Linh Phù Sát Phá hạn cao

Vua Văn thuở trước phải vào ngục trung

Ách cung Bạch hổ huyết hư

Ách cung Thiên Khốc Cư Hư phong đàm

Dương Đà hình hội mục tỳ

Âm Dương Riêu Kỵ cho nên mắt loà

Tham lang Hoá kỵ hạn phùng

Cự môn Hoá kỵ phải phòng giếng ao

Kiếp Không Hình Việt xấu sao

Hoả Linh Hình Việt gương đao búa trời.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®