tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Phú đoán Huynh Đệ cung

Cập nhật : 05/07/2014
Cung Huynh đệ Triệt tuần lâm thủ Chim đầu đàn vỗ cánh bay cao...

                                              

CUNG HUYNH ĐỆ 


                                    Cung Huynh đệ Triệt tuần lâm thủ

                                    Chim đầu đàn vỗ cánh bay cao

Kiếp Không hai gã khá ngừa

Lâm vào Huynh đệ đơn sơ một mình 

 
 

Phá phùng Hình Kỵ Huynh hương

                                    Anh em bất thuận nhiều đường tương tranh
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®