tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Phú đoán Tử Tức cung

Cập nhật : 05/07/2014
Tử cung ngộ Kiếp Không gia Nuôi con chẳng mát đã ba bốn lần
 

 

CUNG TỬ TỨC 

Tử cung ngộ Kiếp Không gia
Nuôi con chẳng mát đã  ba bốn lần

Khốc Hư đông ngộ Dưỡng tinh

Sinh nhiều nuôi ít gian truân thuở nào

Hiếm hoi bởi tại Hình Hao

Quý tinh trước cửa một hào đông con

Thiên hình Sát Hổ Tử cung

Đến già chẳng thấy tay bồng tay mang

Sinh con những giống ngẩn ngơ

Tử cung xung chiếu Sát Đà Kiếp Không

Tử cung Không Kiếp trùng giao

Bệnh phùng băng huyết thay bào phù hoa

Quý tinh hội họp cung Thân Dậu

Tới Phật đường cầu tự mới sinh

Tràng sinh Đế vương đa nhân

Giáp chiếu Nhật Nguyệt có lần sinh đôi

Đế vượng ngộ Thai Khôi cùng Tướng

Có dị bào hai ngả anh em

Sinh con số hiếm rõ ràng

Bởi sao Đà Kỵ lâm hàng Tử cung

Hổ Lang Không Kiếp tang giao

Sinh con chẳng mát đả ba bốn lần

Sinh con Quyền Lộc hiển vinh
Sinh con Khôi Việt văn tinh đỗ đầu

Sinh con Long Phượng sang giầu
Khúc Xương chiếu giáp thập hầu tặng phong
Hỷ thần hội với Phúc tinh

Dương danh quý tử hiển vinh sang giầu

Tử cung Thai tướng Phục binh

Vợ chồng ắt hẳn tư tinh thuở nao

Cô thần Quả tú hai sao

Gian truân vất vả về hài nhi sinh.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®