tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Phú đoán Tài Bạch cung

Cập nhật : 05/07/2014
Phú đoán Tài Bạch cung
 

 

  CUNG TÀI BẠCH     Lộc tồn Thiên Mã cùng Gia

Có người buôn một bán ba nên giàu
Song Hào Hội tại Phúc Tài

Tán nhiều tụ ít mấy ai nên giầu
Ấy ai phúc lộc đề đa
Vũ Lộc Thiên mã chiếu hoà Tài cung
Ấy ai danh lợi thong dong

Bởi vì Tả Hữu hội đồng Đế tinh
Ấy ai địch quốc tiếng đồn

Bởi vì Thiên mã hội cùng Tràng sinh
Tứ sát đóng ở Hơi cung

Khi hết lại có khi vơi lại đầy
Phá quân đống ở Tài cung

Đồng tiền lên xuống tựa dòng nước xuôi
Số ai đầm ấm thanh nhàN
Vì chưng Tả Hữu hội ba Khoa Quyền
Nghèo hèn bởi tại Kiếp Không

Dương Đà Linh Hoả long đong bôn trì
Song Hao lâm đến Phúc Tài

Nhọc lòng uổng phí công ai giữ tiền.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®