tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Cô thần & Quả tú

Cập nhật : 05/07/2014
Cô Thần, Quả Tú hai sao Thiết thân chẳng có bạn nào với ai Tử Tức mà ngộ cả hai Gian truân vất vả về hài nhi sinh.

Cô Thần

          Toạ thủ Mệnh hoặc Thân cung nếu không được cát tinh hoá giải, chủ cô côi

Cô Thần, Quả Tú hai sao

Thiết thân chẳng có bạn nào với ai

Tử Tức mà ngộ cả hai

Gian truân vất vả về hài nhi sinh.

 

Quả Tú

          Tại Mệnh hoặc Thân cung, không gặp cát tinh chủ cô quả.

Quả Tú mà ngộ Thiên Hình

Tuổi già đầu bạc một mình không con

Chữ rằng: "Hoạ phúc vô môn"

Tam phương cát chiếu, có con muộn mằn.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®