Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

 Sao Phá Quân Sao Phá Quân

Thân tài (bộ phận) ngũ đoản, lưng dầy, mi thưa. Thân thể không cân đối, nên đi đứng nằm ngồi phải ngả nghiêng. Bản chất giảo trá, cương cường bất nhân.

Xem thêm ...
 Sao Văn Xương Sao Văn Xương

Mi thanh, mục tú, bản chất thông minh cơ sảo. Là người học cao, tài rộng, hiểu biết nhiều nên cơ biến khác thường, vì tính tình nho nhã nên ưa sự u nhàn, ghét náo tạp.

Xem thêm ...
 Sao Văn Khúc Sao Văn Khúc

Thông minh thanh tú, tính tình lỗi lạc ngôn ngữ hoạt bát, học cao tài rộng. Nhập miếu, trong người có nổi những nốt đỏ (dị chi). Thất hãm, lại thành những vết sẹo.

Xem thêm ...
 Sao Tả Phụ , Hữu Bật Sao Tả Phụ , Hữu Bật

Tướng mạo đôn hậu, tính chất ôn lương, trang nhã và đoan chính. Là người phong lưu, tinh thông văn tự, nhưng rất khảng khái.

Xem thêm ...
 Sao Thiên Khôi và Thiên Việt Sao Thiên Khôi và Thiên Việt

Thông minh tú lệ và ưa sự thanh bạch. Tuy là người bản chất hiền lương, nhưng có uy vũ nên có phong thái uy nghi khiến người phải nể trọng.

Xem thêm ...
 Sao Thiên Mã Sao Thiên Mã

Toạ thủ Thân, Mệnh cung, gọi là dịch Mã chủ hiếu động, gặp nhiều cát tinh tất chủ đại lợi, Ngộ Lộc tồn hay Hoá lộc là cách đẹp vô song.

Xem thêm ...
 Sao Lộc Tồn Sao Lộc Tồn

Tướng mạo đôn trọng, thông minh tú lệ. Tính chất lỗi lạc, lòng dạ hiền từ nhưng rất sáng suốt và có ý thức bén nhậy (cảnh trực).

Xem thêm ...
 Sao Kình Dương Sao Kình Dương

Hình mạo phá tướng, dáng dấp lệch lạc. Tính chất thô bạo, cương cường quả quyết hay tranh hơn với người

Xem thêm ...
 Sao Hoả Tinh Sao Hoả Tinh

Mắt lớn lộ vẻ hung hãn, tâm địa lang độc và cương cường xuất chúng, lòng mọc trong người khác lạ, môi răng và chân tay có nhiều vết tích.

Xem thêm ...
 Sao Hoá Lộc Sao Hoá Lộc

Chủ tài lộc, tối hỷ gặp Lộc tồn Hoá Lộc thủ Mệnh cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu là vùng tốt tươi Lộc Tồn, Hoá Lộc sánh vai

Xem thêm ...
 Sao Thiên Không Sao Thiên Không

Chủ sự phá tán và làm những sự trái ngược với đạo lý, cương thường. Mệnh cung có Thiên Không toạ chủ, là cuộc đời thành, bại đa đoan với một kết quả: "Vạn sự Giai Không".

Xem thêm ...
 SaoThiên Riêu SaoThiên Riêu

Chủ sự mừng vui, phong lưu. Toạ thủ tại Mão, Dậu, Tý, Hợi cung, gia cát tinh, là người có học thức, được hưởng thụ cả phú lẫn quý.

Xem thêm ...
 Sao Hồng Loan Sao Hồng Loan

Sao Hồng Loan hội cùng Tử, Phủ Gái chính chuyên, thục nữ ngàn xưa Hồng Loan ngộ Kỵ cung Phu Gái ngồi quạt mồ, lòng dạ xốn xao Hồng Cơ Tấu Vũ, Hỷ, Đào Nhâm bỉnh (ràng buộc) chi tinh, Hồng Loan tại Dần, Mão, Tý, Hợi là miếu vương địa, chủ sự thông minh, tú lệ, hoà nhã. Tam hợp Tử vi thành Tinh Tiết (cờ

Xem thêm ...
 Sao Tam Thai Bát Toạ Sao Tam Thai Bát Toạ

Giáp Bát Toạ, giáp Tam Thai Thiếu niên sớm dự lâu đài nghênh ngang Hoả, Linh, Kinh, Tấu đồng ban Tung hoành bút phượng trong làng văn nhân Bút hoa vùng vẫy phòng văn

Xem thêm ...
 Sao Phi Liêm Sao Phi Liêm

Phi Liêm ngộ Hoả, Linh, Hình, Việt Thành đạn tên bắn giết, hại thay Phi Liêm hội Mã, Hổ bay Công thành danh toại, rồng mây gặp thời.

Xem thêm ...
 Sao Đại, Tiểu Hao Sao Đại, Tiểu Hao

,Thiên Nguyệt đức ngộ Đào Hồng Trai lấy vợ đẹp, gái chồng giầu sang Thiên Nguyệt đức toạ chiếu phương Cùng là Quan Phúc trừ hung cứu người.

Xem thêm ...
Sao Đà La Sao Đà La

Đà La Thân hùng, hình thô, phá tướng. Võ tính quật cường. Tính hạnh kiêu trá, thể thái cao ngạo, hay làm chuyện bất chính và phóng đãng bất định.

Xem thêm ...
Sao Linh tinh Sao Linh tinh

Linh tinh là điện lửa trời Tý, Ngọ miếu địa, hãm thời Dậu, Thân Linh Tinh Thiên Việt ở gần Gió mưa sấm sét phải cần tránh xa Kẻo mà sét đánh oan gia.

Xem thêm ...
Sao Hoá Quyền Sao Hoá Quyền

Chủ quyền thế, hỷ hội Cự môn, Thất sát Hoá quyền chủ thế anh hùng Dần Mão Tý Hợi là cung miếu đường Quyền hội Thất sát Cự môn

Xem thêm ...
Sao Hoá Khoa Sao Hoá Khoa

Hoá Khoa chủ về thanh danh, toạ thủ Thân, Mệnh cung, thông minh hãn thế, Khoa hội với Thiên cơ, Thiên khôi thành cách tuyệt hảo

Xem thêm ...
Sao Hoá Kỵ Sao Hoá Kỵ

Chủ thị phi, sao này đóng ở Mệnh, Thân suốt đời không được vừa ý, toạ tâm. Nếu Kỵ cư Quan lộc có phát đạt công danh cũng không thể bền vững.

Xem thêm ...
Sao Địa Kiếp Sao Địa Kiếp

Chủ hành động cuồng bạo sơ xuất, không hợp với đường ngay lẽ chính. Trong đời yêu ghét và động tĩnh bất thường. Thích làm những chuyện tà quái, hẹp hòi. Hội với cát tinh, cũng được phúc nhỏ

Xem thêm ...
Sao Thiên Hình Sao Thiên Hình

Tính tình cương mãnh nhưng không sâu độc. Đơn thủ không hội với cát tinh là người cô đơn, nếu không làm tăng đạo thì cũng phi yểu, tắc bần, hoặc phụ mẫu, huynh đệ bất toàn.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®