tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Đà La

Cập nhật : 05/07/2014
Đà La Thân hùng, hình thô, phá tướng. Võ tính quật cường. Tính hạnh kiêu trá, thể thái cao ngạo, hay làm chuyện bất chính và phóng đãng bất định.

Đà La

Thân hùng, hình thô, phá tướng. Võ tính quật cường. Tính hạnh kiêu trá, thể thái cao ngạo, hay làm chuyện bất chính và phóng đãng bất định.

Số có Đà La thủ Mệnh, không giữ được tổ nghiệp, không cư ngụ nhất định ở địa hạt nào. Hành sự phản hối, hữu thuỷ vô chung, hoạnh thành, hoạnh phá.

Đà la bản tính chẳng lành

Dần, Thân, Tỵ Hợi đồng hành vượng cung

Đà la hãm địa tối hung

Cuộc đời cơ cực, bình bồng độ thân.

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®