tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Địa Kiếp

Cập nhật : 05/07/2014
Chủ hành động cuồng bạo sơ xuất, không hợp với đường ngay lẽ chính. Trong đời yêu ghét và động tĩnh bất thường. Thích làm những chuyện tà quái, hẹp hòi. Hội với cát tinh, cũng được phúc nhỏ

Sao Địa Kiếp

          Chủ hành động cuồng bạo sơ xuất, không hợp với đường ngay lẽ chính. Trong đời yêu ghét và động tĩnh bất thường. Thích làm những chuyện tà quái, hẹp hòi. Hội với cát tinh, cũng được phúc nhỏ.

                             Địa kiếp là tối hung thần

Đóng đâu hại đó, mười phần hiểm nguy

          Hai cung Tỵ Hợi miếu vì

Hoạnh phát, hoạnh phá tựa thì sấm ran.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®