tư vấn bao la vạn sự

Xem chữ ký

Cách xem chữ ký

Cập nhật : 05/07/2014
Quan sát qua hình này ta có thể đếm được tất cả 32 nét, và nếu thực ngoài đời có một người tên này và ký như trên thì đó là một người thành thực chơn chất, ngoài xã hội họ ưa thích hoạt động, thích tham gia những công tác từ thiện, thích ngắm cảnh đẹp của núi sông
Cách xem chữ kí

Thông thường một chữ ký tên không bao giờ dài quá bốn chục nét, và cũng không bao giờ ngắn dưới hai nét. Thí dụ một người có tên là: Nguyễn Thương Khương. Ta đếm tất cả được 18 chữ con và không quá 32 nét, dù chữ ký này có được chủ nhân cố tình kéo dài ra cũng không thể quá 40 nét được, quí bạn hãy nhìn xem hình chữ ký tượng trưng bên đây để biết:Quan sát qua hình này ta có thể đếm được tất cả 32 nét, và nếu thực ngoài đời có một người tên này và ký như trên thì đó là một người thành thực chơn chất, ngoài xã hội họ ưa thích hoạt động, thích tham gia những công tác từ thiện, thích ngắm cảnh đẹp của núi sông, tương lai của người có kiểu chữ này sẽ là một nhà giáo học hoặc một nhà bào chế, một dược sư chẳng hạn, và sự thành công của người có chữ ký này về đường sự nghiệp rất khá. Tuy nhiên về đường tình cảm thì lại buồn nhiều, thuở nhỏ không có được tình yêu thương trọn vẹn của phụ mẫu, sớm cách trở mẹ cha !

Nếu cũng với hình thức của chữ ký này, mà chủ nhân cố ý kéo dài ra thêm nữa, tạo thêm nhiều nét thừa thải vô ích thì đó là người hoang phí và nếu ta đếm nét chữ quá 40 nét thì đó là hạng người ba hoa láo khoét, trong xã hội trên tất cả mọi phương diện không thể tin được hạng người này. Và nếu cũng tên đó nhưng chữ ký chỉ đếm được từ 20 đến 30 nét thì đó là con người trung bình, tâm tính chất phác, hiền lành, ăn ở phải đạo, xem điều tín nghĩa rất trọng. Nếu cũng tên đó mà chữ ký đếm được từ 10 đến 20 nét thì đó là một nhà nghệ thuật, giỏi về hội họa điêu khắc, kiến trúc chẳng hạn, và nếu cũng tên đó mà chữ ký chỉ có từ 2 nét đến 10 luyện võ nghiệp và có số đào hoa, có nhiều người yêu, tình cảm gặp nhiều rắc rối đến buồn cười. Đây cũng là một kiểu chữ của người có tánh hay quên, bạ đâu quên đó, từ việc lớn đến việc nhỏ. Họ cũng là hạng người vô tư lự, ấy vậy mà đời sống của họ rất đầy đủ hạnh phúc.

Nhưng nếu tên Nguyễn Thương Khương này mà chỉ ký có một nét thì rất nguy hiểm, người này lòng dạ bí ẩn lang độc, xem mạng người như cỏ rác, họ có thể gây án mạng một cách dễ dàng. Người này ngoài sự độc ác hung tàn ra, họ còn là một hạng người tối ích kỷ, tốt hơn nên tránh xa hạng người này, giao thiệp với hạng người này tức là mình đã tự chọn cho mình điều bất lợi rồi đó. 

Trích Nghệ thuật xem chữ ký

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®