tư vấn bao la vạn sự

Xem chữ ký

Phân loại chữ ký

Cập nhật : 05/07/2014
Để quí vị có một khái niệm tổng quát, một ý thức phân biệt rõ ràng, chúng tôi xin tự lược ra đây phần phân loại các kiểu chữ ký theo kinh nghiệm khảo sát trực thị (Science d’observation) và sự hiểu biết của riêng tôi để quí vị có thể tùy theo đó mà phân định giải đoán.
Phân loại chữ kí

Để quí vị có một khái niệm tổng quát, một ý thức phân biệt rõ ràng, chúng tôi xin tự lược ra đây phần phân loại các kiểu chữ ký theo kinh nghiệm khảo sát trực thị (Science d’observation) và sự hiểu biết của riêng tôi để quí vị có thể tùy theo đó mà phân định giải đoán.


Thực ra, chữ ký thì gồm có hàng muôn triệu kiểu chữ ký khác nhau, có thể nói rằng mỗi một người là một kiểu chữ ký, mà không ai có thể ký giống nhau được. Tuy nhiên về dạng tự tức là hình thể và tầm vóc của chữ ký thì chúng tôi nhận xét chỉ có 10 loại hình chính thức được phân chia như sau:

1) Kiểu chữ ký đi tới (tiến về trước).

2) Kiểu chữ ký đi thụt lùi (thoái bộ).

3) Kiểu chữ dâng lên cao (leo dốc).

4) Kiểu chữ ký tụt xuống thấp (sâu trũng).

5) Kiểu chữ ký gút thắt (chữ thập).

6) Kiểu chữ ký gián đoạn (đứt khoảng).

7) Kiểu chữ ký lọng che (đội tàn, nón).

8) Kiểu chữ ký lửng lơ (thiếu gạch đít).

9) Kiểu chữ ký nền tảng (gạch đít).

10) Kiểu chữ ký loạn thị (bí hiểm lung tung).

 Sau đây là kiểu mẫu ký các chữ ký được phân loại Khi đã phân loại được các mẫu tự của chữ ký rồi, tức là ta đã có ý thức chữ ký của mình thuộc

loại nào, bây giờ ta hãy đi vào phần giải đoán tổng quát của các loại chữ đó.

Nên nhớ đây là phần giải đoán tổng quát, nghĩa là giải đoán chung cho người mang nét chữ ký đại diện đó, riêng phần chi tiết thuộc về cá nhân thì sẽ có rất nhiều sự khác biệt mà chúng tôi sẽ trình bày sau:
1) Kiểu chữ ký đi tới biểu lộ một con người luôn luôn hướng về tương lai, họ ưathích tạo một đời sống tốt đẹp sắp tới, thích hăng say làm việc và rất ghét nhắc đến dĩ vãng dù tốt hay xấu, người có kiểu ký này không thích kỷ niệm mà luôn thực tế.

Họ vào đời bằng nhiều sự may mắn, họ thành công lớn nhờ sự kiên nhẫn và lòng tự tin, họ có thể vượt qua được nhiều trở ngại, nhưng phạm vào một lỗi lầm là có tính độc đoán.

CÓ THƠ RẰNG:

Chữ ký nghiêng nghiêng bước tới nhiều,

Có phần sự nghiệp có danh cao,

Đời sống chẳng ưa điều dĩ vãng
Mà thích hướng tới việc mai sau

.


Trích Nghệ thuật xem chữ kí


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®