tư vấn bao la vạn sự

Xem chữ ký

Một sự quân bình

Cập nhật : 05/07/2014
Con người sống ở đời điều quan trọng cần thiết tối thiểu đó là sự quân bình, sự quân bình này tức là thiện tính của mình. Mức quân bình là một sự rất cần thiết trong tất cả mọi phạm vi, tạo được một sự thăng bằng trong đời sống tức là tạo được ý sống rồi đó. Chữ ký cũng vậy, dù một chữ ký cao hay thấp, dài hay ngắn, điều cần nhất cũng là sự quân bình, quí vị hãy nhìn xem hình vẽ dưới đây để biết rõ quân bình đó.
Một sự quân bìnhCon người sống ở đời điều quan trọng cần thiết tối thiểu đó là sự quân bình, sự quân bình này tức là thiện tính của mình. Mức quân bình là một sự rất cần thiết trong tất cả mọi phạm vi, tạo được một sự thăng bằng trong đời sống tức là tạo được ý sống rồi đó. Chữ ký cũng vậy, dù một chữ ký cao hay thấp, dài hay ngắn, điều cần nhất cũng là sự quân bình, quí vị hãy nhìn xem hình vẽ dưới đây để biết rõ quân bình đó.
Với biểu này quí vị thấy một hình chữ thập, hình thập tự này cho ta một trung tâm điểm (điểm tròn) : (cũng cần mở ra đây một dấu ngoặc để thưa cùng quí vị rằng chúng tôi sẽ cố dùng những danh từ hết sức giản dị và đây cũng là một điều bắt buộc chúng tôi cố tránh những danh từ toán học thí dụ như góc độ điểm A, điểm B, O, X, H, bình phương, chẳng hạn để cho tất cả các giới nhất là giới đồng bào bình dân ít học được thu nhận một cách dễ dàng hơn). Bạn hãy hạ bút xuống ký chữ ký của mình đi, rồi cân đôi chữ ký của bạn ra, lấy khonảg ngắt giữa đó làm trung tâm điểm khi đã có “điểm trung tâm” rồi tức là bạn có thể thấy rõ sự quân bình của chữ ký.


Khi đã tìm thấy sự quân bình (thăng bằng) của chữ ký tên, ta có thể hiểu được tương lai của người đó tốt hay xấu một cách khái quát. Một chữ ký thiếu hẳn sự quân bình, mất trung tâm điểm như hình số 1. tuy chữ ký trông rõ ràng sáng đẹp nhung nặng phần đầu và nhẹ phần sau, điểm trung tâm bị lệch lạc, thì người mang chữ ký đó tiền vận tốt nhưng Trung vận và Hậu vận sự làm ăn gặp nhiều khó khăn trở ngại, công danh bị gián đoạn nửa chừng, cuộc tình ái chồng vợ thiếu vắng hạnh phúc. Người mang chữ ký đó còn có thể bị bệnh nan y.

CÓ THƠ RẰNG:

Chữ ký thiếu sự quân bình

Cân ra nặng nhẹ phận mình hẩm hiu

Số này hậu vận xấu nhiều

E khi tật bệnh có điều nan y.

Một chữ ký có trung tâm điểm nhưng cân ra vẫn thiếu sự thăng bằng (hình số 2) thì đó là người có công danh sự nghiệp khá nhưng đời sống thường hay gặp lắm khắc bạc, bằng hữu phản trắc, tôi tớ lừa lọc. Và cuộc sống lắm sự thăng trầm. Tuy nhiên trung vận, hậu vận phần tốt vẫn nhiều hơn phần xấu.

CÓ THƠ RẰNG:

Điểm trung tâm phân định rõ ràng

Nhưng sao nặng nhẹ thăng bằng chẳng cân

Có phần sự nghiệp công danh

Mà trong cuộc sống khi thăng khi trầm

Một chữ ký cân đối, có điểm trung tâm chính xác, đầy đủ sự quân bình, cân đối đều nhau, không nặng không nhẹ, ấy là người có một đời sống tổ chức, sinh hoạt đều đặn, có một tương lai tốt đẹp về đường công danh sự nghiệp. Tuy nhiêm nếu chữ ký tên đó mà theo đường phẳng (hình số 3) (trực đạo) thì người tâm tánh bộ trực, tình cảm khô khan. Nếu chữ ký được nâng lên cao theo dốc thẳng lên (hình số 3) thì người có tâm hồn, có nghệ sĩ tính, có tài hùng biện, nhiều bằng hữu, nhiều tình nhân, nhưng chỉ có một vợ.

CÓ THƠ RẰNG:

Chữ ký có diểm trung tâm,

Cân ra mặng nhẹ thăng bằng tốt thay,

Người này lắm tốt nhiều may

Công danh sự nghiệp vào tay phất cờ.

Trích Nghệ thuật xem chữ kí                                                      
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®