Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

  Tân Dậu – Cung Càn - Thạch Lựu Mộc Tân Dậu – Cung Càn - Thạch Lựu Mộc

7- Chính Đông hướng –Ngũ quỷ : chủ bại tán , bất lợi, quan sự, lục súc, đạo tặc, ai tử hung (hao tài). 8- Đông Nam hướng -Hoạ hại : ốm đau,bất lợi,tán tài tổn lục súc,phong ma,dâm loạn, khó nuôi con, (trưởng tử tiêu vong) phu nhân hữu tật (vợ có tật).

Xem thêm ...
   Nhâm Tuất – Cung Đoài - Đại Hải Thuỷ Nhâm Tuất – Cung Đoài - Đại Hải Thuỷ

6- Chính Đông hướng -Tuyệt mệnh : tiền cát hậu hung quan tù , ngục trung, mật giang trệ tật,trầm hà, vô tự (chết đuối không con).Thoát tài,ngục hình.

Xem thêm ...
Quý Hợi – Cung Cấn - Đại Hải Thuỷ Quý Hợi – Cung Cấn - Đại Hải Thuỷ

1- Tây Bắc hướng-Thiên y: chủ tiến tài, phú quý công danh (có tiền của có công danh),danh giá,trường thọ,thông minh, đỗ đạt.

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Đây là phép xem hướng nhà bí truyền,ai có nhân duyên sẽ học được. Chỉ xem tuổi Chồng hoặc Nam nhân.

Xem thêm ...
Giáp Thân 1944 Giáp Thân 1944

Xem Mệnh ( Mệnh thuộc hành gì trong ngũ hành) Xem theo hàng Can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh…) Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..) Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…) Xem Vượng lâm Bát quái ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Xem thêm ...
Ất Dậu 1945 Ất Dậu 1945

Xem Mệnh ( Mệnh thuộc hành gì trong ngũ hành) Xem theo hàng Can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh…) Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..) Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…)

Xem thêm ...
Bính tuất 1946 Bính tuất 1946

Xem theo hàng Can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh…) Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..) Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…) Xem Vượng lâm Bát quái ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Xem thêm ...
Đinh Hợi 1947 Đinh Hợi 1947

Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..) Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…) Xem Vượng lâm Bát quái ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Xem thêm ...
Mậu Tý 1948 Mậu Tý 1948

Xem cung Bát tự lữ tài ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…) Xem theo Trực ( Kiên, Trừ, Mãn, Bình, Định… thuộc hành gì )

Xem thêm ...
Kỷ Sửu 1949 Kỷ Sửu 1949

Kỷ Sửu 1949

Xem thêm ...
Canh Dần 1950 Canh Dần 1950

Canh Dần 1950

Xem thêm ...
Tân Mão 1951 Tân Mão 1951

Tân Mão 1951

Xem thêm ...
Nhâm Thìn 1952 Nhâm Thìn 1952

Nhâm Thìn 1952

Xem thêm ...
Quý Tỵ 1953 Quý Tỵ 1953

Quý Tỵ 1953

Xem thêm ...
Giáp Ngọ 1954 Giáp Ngọ 1954

Giáp Ngọ 1954

Xem thêm ...
Ất Mùi 1955 Ất Mùi 1955

Ất Mùi 1955

Xem thêm ...
Bính Thân 1956 Bính Thân 1956

Bính Thân 1956

Xem thêm ...
Đinh Dậu 1957 Đinh Dậu 1957

Đinh Dậu 1957

Xem thêm ...
Mậu Tuất 1958 Mậu Tuất 1958

Mậu Tuất 1958

Xem thêm ...
Kỷ Hợi 1959 Kỷ Hợi 1959

Kỷ Hợi 1959

Xem thêm ...
Tân Sửu 1961 Tân Sửu 1961

Tân Sửu 1961

Xem thêm ...
Nhâm Dần 1962 Nhâm Dần 1962

Nhâm Dần 1962

Xem thêm ...
Quý Mão 1963 Quý Mão 1963

Quý Mão 1963

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®