Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

 Mộng về: Phần mộ, quan quách Mộng về: Phần mộ, quan quách

Mộ mới, quan quách, chủ về trừ sự lo · Trên phần mộ có khí mây, chủ về hội hiệp · Cửa phần mộ mở, trăm sự tốt lành · Trên phần mộ sáng thì tốt, tối thì xấu · Trên mộ mọc cây là điềm tốt, nếu cây gãy thì xấu

Xem thêm ...
Mộng về: Văn thơ, nghiên bút, đồ binh, ấn tín Mộng về: Văn thơ, nghiên bút, đồ binh, ấn tín

Thấy các sắc kinh sách, điềm đại phú quý · Thấy giấy ngũ sắc, điềm đại phát tài · Nuốt giấy ngũ sắc, văn chương tiến bộ · Trên ghế có sách, lộc vị tới nơi · Làm văn, viết chữ, điềm đại cát lợi

Xem thêm ...
 Mộng về: Tiên, Phật, tăng ni, quỷ thần Mộng về: Tiên, Phật, tăng ni, quỷ thần

Chư Phật, Bồ tát, điềm đại cát lợi · Pháp sư lên toà, sẽ có tật bệnh · Lão quân, Chân nhân đều là điềm đại cát · Thấy hình vẽ Thần Phật, được người kính trượng · Xem tượng Thần Phật, điềm vợ có con

Xem thêm ...
   Mộng về: Sát hại, đả thương, cãi nhau Mộng về: Sát hại, đả thương, cãi nhau

Bị người sát hại, thuộc về đại cát · Giết chết người khác, điềm rất giàu sang · Cầm đao tự sát, thuộc về đại cát · Giết người máu dính áo mình, chủ về được của. · Mình bị dao đâm, ra vào khoái lợi

Xem thêm ...
Mộng về: Ruộng, vườn, lúa má, trồng cấy Mộng về: Ruộng, vườn, lúa má, trồng cấy

Trong ruộng mọc cỏ, chủ về phát tài · Trồng ruộng rộng lớn, điềm có lộc vị · Mình cấy lúa ruộng, chủ về xuất hành · Thấy người cấy ruộng, lộc vị tới nơi · Dạy người cày cấy, người xa sắp về

Xem thêm ...
Mộng về: Nước, lửa, trộm cướp, đèn đuốc Mộng về: Nước, lửa, trộm cướp, đèn đuốc

Đi trên mặt nước, chủ về sự cát · Đứng trên mặt nước, chủ về sự hung · Nước trôi lồng lộng, điềm có tân hôn (vợ chồng mới) · Trên nước lửa bốc, chủ về đại cát · Tự mình ở trong nước, điềm đại cát lợi

Xem thêm ...
 Mộng về: Rồng rắn, chim, muông Mộng về: Rồng rắn, chim, muông

Cưỡi rồng vào nước, điềm có ngôi sang · Rồng ngủ trong nước, sở cầu toại ý · Rồng ngang giữa cửa, điềm đại cát xương · Thấy rồng chết mất, điềm mất ngôi sang · Rồng tới lên núi, được toại sở cầu

Xem thêm ...
 Mộng về: Các giống súc vật Mộng về: Các giống súc vật

Trâu lên triền núi, điềm đại cát xương · Dắt trâu lên non, sẽ được phú quý · Sừng trâu có huyết, ngôi tới Tam công · Thấy trâu húc người, mọi sự chẳng toại · Trâu ra ngoài cửa, sự tốt tới ngay

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Phàm như mộng triệu là những cảnh tượng, tình hình hay là thanh âm mà hằng ngày trong tâm chí không thường tư tưởng tới, mắt không thường trông thấy, tai không thường nghe tiếng

Xem thêm ...
Khảo về điềm Mộng Khảo về điềm Mộng

Ông Trang Tử nói rằng: "Bậc chí nhân (người đức hạnh đúng đắn) không có mộng". Vì bậc chí nhân không có lòng ham muốn, cho nên không có mộng vậy

Xem thêm ...
Mộng kỳ dị Mộng kỳ dị

Từ lang Trung mộng thấy một vị thần nhân xách một cái giỏ tre, trong đựng toàn những mũi người, tới gần mà biểu Từ lang Trung rằng: "Hình tướng của quan Lang Trung chẳng phải là bạc,

Xem thêm ...
Mộng ác Mộng ác

Vương Đôn mưu phản, trước khi chưa cử binh, từng mộng thấy một cây mọc thủng trời. Tỉnh dậy chẳng hiểu lẽ chi, bèn đem hỏi khắp mọi người, phần nhiều chẳng ai giải được

Xem thêm ...
 Mộng về: Trời mặt trời, mặt trăng, sao, mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm sét Mộng về: Trời mặt trời, mặt trăng, sao, mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm sét

Cửa trời mở, có quý nhân tiến dẫn ü Bóng trời sáng chiếu vào minh, trừ hết tật bệnh ü Trời đổ mưa mùa, tan hết trăm sự lo ü Trời sáng, đàn bà sinh quý tử Cửa trời đỏ, sẽ có sự phát đạt lớn

Xem thêm ...
 Mộng về: Thân thể, mặt, mắt, răng, tóc Mộng về: Thân thể, mặt, mắt, răng, tóc

Tự mình vận áo trắng, bị người ta mưu hại - Chải đầu, rửa mặt, trừ bỏ trăm lo - Mình lạy tôn trưởng, điềm đại cát xương - Nơi mình đổ mồ hôi, chủ về hung ác

Xem thêm ...
Mộng về: Vua, quan, Tiên, Phật đòi gọi Mộng về: Vua, quan, Tiên, Phật đòi gọi

Vua chúa đòi gọi, chẳng có sự sợ thì có sự mừng · Hậu phi đòi gọi, có yến ẩm hay là có tật bệnh · Thái tử đòi gọi, điềm cát lợi mừng lớn · Vua đòi cho ngồi, điềm tốt về phát tài · Thấy lão quân (Tiên) nói, có phúc phận thành tiên

Xem thêm ...
Mộng về: Cửa, cổng, giếng, bếp, cầu tiêu. Mộng về: Cửa, cổng, giếng, bếp, cầu tiêu.

Cửa tự nhiên mở, vợ có tư tình · Cửa cổng nẽ mở, chủ về đại cát · Cửa cổng vỡ nát, có sự hung tai · Cửa nhà mở lớn, có điều khẩu thật · Cung thành lấp lại, sự khẩu thật tới

Xem thêm ...
  Giường, màn, chăn chiếu, đệm, muôi, đũa, xanh, chậu và các đồ vật Giường, màn, chăn chiếu, đệm, muôi, đũa, xanh, chậu và các đồ vật

Đổi giường màn, chủ về dời quan · Mở căng giường màn, điềm đại phú quý · Giường màn mới yên, người xa sẽ về · Giường màn ra cửa, điềm vợ bị thác · Thay đổi giường màn, rời chỗ ở tốt

Xem thêm ...
Mộng về: Vợ chồng, sanh đẻ, giao hoan và anh em, trai gái. Mộng về: Vợ chồng, sanh đẻ, giao hoan và anh em, trai gái.

Đi cùng đàn bà, chủ về mất của · Mình ôm đàn bà, sẽ có sự mừng · Giao với đàn bà, điềm có ma quái · Ngồi cùng đàn bà, thuộc điềm đại cát · Đà bà ôm chồng, mừng phát tài lớn

Xem thêm ...
Mộng về: Buồn, vui, bệnh, chết, xướng ca, âm nhạc Mộng về: Buồn, vui, bệnh, chết, xướng ca, âm nhạc

Thấy người chết đứng, chủ về đại hung ü Người chết rồi nát đi, chủ về được của ü Người chết sống lại, sẽ có tin lạ ü Thấy người chết, hay là tự mình chết, đều là điềm lành ü Thấy con mình chết, ắt thêm sự mừng

Xem thêm ...
Mộng về: Bắt bớ, hình phạt, giam cầm Mộng về: Bắt bớ, hình phạt, giam cầm

Lao ngục đổ nát, điềm tốt xá tội · Ngồi trong lao ngục, ắt có ân xá · Vào ngục thọ tai, chủ về vinh quý · Chết tại trong ngục, việc quan tiêu tan · Khiến người vào ngục, điềm tốt phát tài

Xem thêm ...
Mộng về: Dơ dáy, tắm gội, lăng nhục. Mộng về: Dơ dáy, tắm gội, lăng nhục.

Phẩn tiểu dơ mình, chủ về được của · Đại tiện đầy đủ, chủ về giàu sang · Bị đau trong cầu tiêu, điềm được quan lộc · Ngã trong cầu tiêu, ra được là tốt, chẳng ra được là xấu · Nóc cầu tiêu chồng nóc, chủ về được của

Xem thêm ...
Mộng về: Rùa, rắn, tôm, cá, ba ba và sâu bọ Mộng về: Rùa, rắn, tôm, cá, ba ba và sâu bọ

Giăng lưới bắt cá, điềm đại cát lợi · Thấy người bắt cá, ăn uống đều lành · Đơm cá, ắn cá, chủ về tật nhỏ · Trong nước câu cá, điềm đại cát lợi · Trong rừng đi săn đánh lưới, làm việc không lành

Xem thêm ...
Khảo về nghĩa Mộng Khảo về nghĩa Mộng

1 Âm, dương thành mộng Sách Nội kinh của vua Hoàng đế nói rằng: "Âm thịnh thì mộng lội nước to sợ sệt, dương thịnh thì mộng lửa to cháy bùng

Xem thêm ...
Mộng lạ Mộng lạ

2 Mộng đầu mọc sừng Trịnh Giải đời Tống mộng mình tắm tại ao, trông cánh tay thấy sinh vảy trắng, trong bóng nước thấy đầu mình mọc sừng. Sau bèn đỗ Trạng nguyên

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®