tư vấn bao la vạn sự

Nguyệt tướng tầm thời (Cách xem ngày giờ)

Phép xem nguyệt tướng

Cập nhật : 05/07/2014
Chính cửu tầm ngưu ngũ nguyệt kê Nhị bát tý thượng xuất nga my Tam thất hợi cung tu kí thiết

Nguyệt tướng tầm thời

Chính cửu tầm ngưu ngũ nguyệt kê

Nhị bát tý thượng xuất nga my

Tam thất hợi cung tu kí thiết

Tứ lục cung tầm tuất thượng suy

Thập dữ thập nhị dần cung khởi

Thập nhất sơn trung đả thỏ quy

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®