tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

21. Nguyệt Kể dùng tháng 11 năm trước

Cập nhật : 05/07/2014
Giáp Tý là tháng Giáp Tý cục, Ất Sửu cục 2 chuyển xuôi 72 cục, Chia làm 5 nguyên Tý. Phép này dùng vòng Kỷ Dư lấy 12 mà nhân lên. Lấy 360 mà trừ. Không hết lấy 72 mà trừ

21. Nguyệt Kể dùng tháng 11 năm trước

 Giáp Tý là tháng Giáp Tý cục, Ất Sửu cục 2 chuyển xuôi 72 cục, Chia làm 5 nguyên Tý. Phép này dùng vòng Kỷ Dư lấy 12 mà nhân lên. Lấy 360 mà trừ. Không hết lấy 72 mà trừ. Dư là cục. Ví như năm Nhâm Tuất, tháng 3 Giáp Thìn. Dùng vòng Kỷ Dư của Tích niên đến Tân Dậu và lấy 12 nhân lên được 1416 tháng (118 x 12 = 1416). Lại dùng thêm toán 1 cho tháng 11, toán 2 cho tháng 12. Sang năm Nhâm Tuất có 3 tháng, được 3 toán thì chỉ. Cộng lại được 1421 toán. Lấy phép Kỷ 360 mà trừ, còn dư 341. (1421:360 = 3 số dư 341).Lấy phép Nguyên 72 mà trừ. Trừ hết 4 lần đủ cho 4 nguyên, còn dư 53 toán(341:72 = 4 Còn dư 53), vào nguyên thứ 5, cục 53 tháng Giáp Thìn vậy.

Đến năm Quý Hợi, tháng 10 là đủ 72 cục. Đến năm Giáp Tý tháng Giáp Tý lại Khởi nguyên trên cục 1.

(phép này không dùng cục âm).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®