tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

22. Kể Ngày

Cập nhật : 05/07/2014
22. Kể Ngày,23. Kể Giờ,24. Tìm 5 Phúc

22. Kể Ngày

 Lấy tháng Đông Chí (tháng 11) Giáp Tý thứ 1 là nguyên trên cục 1, Giáp Tý thứ

2: nguyên giữa – Giáp Tý thứ 3 = nguyên dưới. Chỉ nắm giữ về Tướng đi lại. Lấy 72 cục mà trừ, xem luận hết được bao nhiêu nguyên. Đó là số vào cục, không phân Chia âm dương.

23. Kể Giờ

 Có Âm Dương 2 Ẩn (Độn), mỗi Độn đều có phép riêng. Sau Đông chí ngày

Giáp Tý, hay Giáp Ngọ, nửa đêm giờ Giáp Tý, khởi dùng Dương cục 1, Ất Sửu cục

2, hết vòng lại trở lại.

Sau Hạ chí ngày Giáp Tý hoặc Giáp Ngọ, nửa đêm giờ Giáp Tý khởi dùng Độn

Âm, 9 cung đi ngược, hết vòng trở lại.

24. Tìm 5 Phúc

 Đến Đinh Vị, dùng Trung Cổ Giáp Dần tích Còn 219 toán vào cung giữa mới

được 39 năm.

Dùng Trung Cổ Giáp Dần tích đến năm Đinh Vị (Chiêu Thống năm thứ 1 – 1787 dl) được 14.394 toán.

Lấy 1.125 (225 x 5) mà trừ. Không hết, lại lấy 225 mà trừ. Còn dư 219 toán

(14.394 : 1125 = 12 còn dư 894.894 : 225 = 4 Còn dư 39).

Sao Phúc vào cung giữa mới được 39 năm , còn thiếu 6 năm nữa mới đủ số

cung. Mỗi cung 45 năm mỗi rời.

(Khởi 1 Kiền, 2 Cấn, 3 Tốn, 4 Khôn, 5 giữa).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®