tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

28. Tìm 4 Thần, Ất Trời (Thiên Ất), Trực Phù,địa Ất

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng năm Thượng Cổ tícnh đến năm vào việc là bao nhiêu. Lấy 360 mà trừ. Lại lấy 36 mà khử. Nếu không hết 3 mà rút. 4 Thần khởi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giáng cung Tỵ (cung Ráng Tỵ) Minh Đường Thân

28. Tìm 4 Thần, Ất Trời (Thiên Ất), Trực Phù,địa Ất

 Dùng năm Thượng Cổ tícnh đến năm vào việc là bao nhiêu. Lấy 360 mà trừ. Lại lấy 36 mà khử. Nếu không hết 3 mà rút. 4 Thần khởi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giáng cung Tỵ (cung Ráng Tỵ) Minh Đường Thân, Ngọc Đường Dần (Thềm Quang Thân = Thềm Ngọc Dần) đều đi xuôi 12 cung.

Thiên Ất khởi 6, 7, 8... hết vòng lại trở lại. Trực Phù khởi 5,6... cũng như trên.

Địa Ất khởi 9...

Giáng (ráng) như trên (lệ chuyển) Trên đây đều 3 năm rời 1 cung.

Như năm nay Tân Dậu, 4 Thần ở cung 4, mới 1 năm đầu, còn 2 năm nữa mới hết. Đến năm Giáp Tý, rời vào cung 6.

Thiên Ất ở cung 9, mới được 1 năm. Trực phù vào cung 8, còn 2 năm là đầy.

Địa Ất mới vào Thềm Ngọc Dần (Ngọc Đường Dần) được 1 năm, còn 2 năm nữa mới đầy.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®