tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

37. Trước đem cửa Trực Sự gia trên Đại tướng chủ

Cập nhật : 05/07/2014
37. Trước đem cửa Trực Sự gia trên Đại tướng chủ

37. Trước đem cửa Trực Sự gia trên Đại tướng chủ

Văn Xương ở dưới Khai, Hưu, Sinh là Cửa Chủ không đủ.

Lấy cửa Trực Sự gia vào trên Đại Tướng Khách, Thủy Kích tại dưới Khai Hưu Sinh là cửa Khách không đủ. Đó là điều rất hung trong phép dùng binh, đến nỗi có thể quân thua tướng chết. Niên Môn lấy Trực Sự gia trên Thái Ất, Tuế Kể gặp cửa Khai Hưu Sinh thì rất tốt. Gặp cửa Cảnh thì tốt vừa. Gặp cửa Thương Đổ Tử thì rất hung. Gặp cửa Kinh thì hung vừa.  Gia trên cửa tốt, lâm phương  Vượng Tướng (Mạnh Khá) có khí (thế) thì điều may lành càng bội. Gặp phương đáng sợ , thụ, chế, (chịu bó) không có khí thì lành bị giảm một nửa.

Trên cửa hung mà còn gặp phương có khí thì họa bội thêm. Ở phương thụ chế

(chịu bó) không có khí, đáng lo thì hung giảm một nửa.

Lại hội với Du nhỏ ở phương khí tuyệt, khí rời lại thêm. Tù Kích thì có tai nạn cho quân vương. Tại Thiên Mục có Tù Kích thì phụ tướng gặp tai nạn. Gặp Đại Tiểu Tướng Tù Kích đối cách Hiệp thì thường là tử vong. Phận dã ở dưới cửa Thương Đổ thì có nạn binh lửa, chết chóc, bệnh tật, dân mắc tai nạn. Ở dưới cửa Kinh thì có tai họa cướp bóc úp đột. Nếu như Thủy Kích và Đại Tướng Chủ ở tại Đổ Kinh Tử Thương thì có điều tai vạ tai tiếng và lời yêu quái (Yêu ngôn khẩu thiệt).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®