tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

44. Hạn tai nạn hội

Cập nhật : 05/07/2014
Dương Cửu số = 106, vào ra trong khoảng những năm Đầu Cuối, có binh cách, đói khổ, dân bỏ xứ, dân bị thất nghiệp. Nếu gặp năm Yếm (ếm) Bách (ép) kích cách Bế (chặn) Tù (giam) Đề (đầu) Hiệp (cắp) lại hung dữ.

44. Tìm Âm Dương 9 Ách - Nước - Hạn tai nạn hội (bài này như bài số 42).

Kinh nói: Thái Ất có tai nạn Dương Cửu (9 Dương). 4560 năm là Số 1 Nguyên chấm dứt. Ngoài số nguyên (tức là ngoài Nguyên chẵn có số dư ra, trong khoảng dư đó) biến hóa mà thành tai ương làm ra hạn hán hay lụt nước. Phần chưa đầy Số trong 1 Nguyên là có hội ách. Chia ra làm 8 Ách, nóichung cho thông là tất cả Âm

Dương 9 Ách đều chỉ việc sinh tai họa về nước về hạn.

Dùng Giáp Tý Nguyên Trên, thêm (gia) Số doanh Sai Âm Dương 130. Lấy phép nguyên 4560 mà rút tức là con số 1 nguyên (4560). Số dư Khởi Âm Dương chín bảy sáu ba (9 x 7 = 63) là toán hội Ách.

Toán ngoài số cầu tức là được Âm Dương 8 Ách về các năm bị nạn nước, hạn. Niên Dương là nắng hạn, niên âm là nước. Dương Cửu số = 106, vào ra trong khoảng những năm Đầu Cuối, có binh cách, đói khổ, dân bỏ xứ, dân bị thất nghiệp. Nếu gặp năm Yếm (ếm) Bách (ép) kích cách Bế (chặn) Tù (giam) Đề (đầu) Hiệp (cắp) lại hung dữ.

Ví như Dương Cửu 106 cũng ra vào, thì hung không thể nói hết.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®