tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

45. Tìm Du Lớn

Cập nhật : 05/07/2014
Phần trên, còn 1 điển: dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến Minh Sùng Trinh 13, năm Canh Thìn(1.t 1640) như trên. Thêm sai 34. Lấy 288 mà trừ, dư 135. Lấy cung xuất 36 Mà rút, (36 x 8) = 288.

45. Tìm Du Lớn

(Ở mỗi Cung 36 năm). Dùng Trung Cổ Giáp Dần tích 14.048 toán đến Tân Dậu

(năm nay Du vào cung 4 Mới được 8 năm, Còn 28 năm như số trên...) Lấy 288 (36 x8) mà trừ.
Lại lấy cung xuất 36 mà rút. Khởi cung 7 thuận theo cung Kiền 1, thiếu 63 năm Mới tròn Số Cung.

Phần trên, còn 1 điển: dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến Minh Sùng Trinh 13, năm Canh Thìn(1.t 1640) như trên. Thêm sai 34. Lấy 288 mà trừ, dư 135. Lấy cung xuất 36 Mà rút, (36 x 8) = 288.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®