tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

46. Tìm Đại Du (du Lớn) Thiên Mục (Mắt trời)

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng Trung Cổ Giáp Dần, tích đến Chính Thống năm Tân Dậu (1441 dl). Du lớn vào cung Vị Mới được 8 năm, còn thiếu 4 năm. Số (14.048). Lấy 360 mà trừ. Không hết, lấy 18 mà khử.

46. Tìm Đại Du (du Lớn) Thiên Mục (Mắt trời)

Dùng Trung Cổ Giáp Dần, tích đến Chính Thống năm Tân Dậu (1441 dl). Du lớn vào cung Vị Mới được 8 năm, còn thiếu 4 năm. Số (14.048). Lấy 360 mà trừ. Không hết, lấy 18 mà khử.
Số dư khởi bang Vị,
bầy thuận 16 thần. Gặp Kiền Khôn thì lưu 2 toán (Vị Khôn Khôn Thân Dậu Tuất) (Kiền Kiền Hợi Tý Sửu Cấn Dần Mão Thìn Tốn Tỵ Ngọ).

Còn 1 điển dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu việc. Thêm sai 216. Lấy vòng Lớn 180 mà trừ. Không hết, lấy 12 mà khử. Số dư là số vào Bang. Khởi Vị như trên.(18 x 12 = 216) = 72 cục x 3 năm 1 cung = 216 doanh Sai.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®