tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

50. Số Ách Du lớn Quẻ trong, quẻ ngoài Trùng.

Cập nhật : 05/07/2014
Số Trời được bao nhiêu, vạch làm quẻ ngoài. Trong ngoài thông nhau là được trùng, Chia Lão Âm Lão Dương, Thiếu Âm Thiếu Dương, Ách của 4 tượng xem được bao nhiêu.

50. Số Ách Du lớn Quẻ trong, quẻ ngoài Trùng.

Cung Đại Du đang hành vạch làm quẻ trong.
Số Trời được bao nhiêu, vạch làm quẻ ngoài. Trong ngoài thông nhau là được trùng, Chia Lão Âm Lão Dương, Thiếu Âm Thiếu Dương, Ách của 4 tượng xem được bao nhiêu.

Kiền : Lão Dương : 36 Ách. Khôn : Lão Âm : 24  ách.

Chấn Khảm Cấn : Thiếu Dương : 28 Ách.

Tốn Ly Đoài : Thiếu Âm : 32 Ách.

Đó là số ách 4 tượng. Dùng can chi nạp giáp (thu mầm của Can chi).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®