tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

51. Quẻ trong

Cập nhật : 05/07/2014
51. Quẻ trong, 52. Du Nhỏ (Tiểu Du) vận chuyển

51. Quẻ trong

Ví như dùng Giáp Tý tích đến năm Sùng Trinh 13 Canh Thìn (tức triều ta Thần Tổ, Dương Hòa thứ 6) (1640 dl). Thêm sai 34 toán. Cộng thành 1015 vạn 5591 (toán). Lấy 2880 mà trừ. Không hết, lấy 288 Mà khử. Còn dư 135 toán, lấy Cung xuất 36 mà rút. Được 3 lần, còn dư 27 toán. Vào Kiền quẻ trong mới được 27 năm. Nơikhác thông theo chế. (Ví y trong ngoài này mà xem nghiệm thời không dùng phép thêm sai).

Quẻ ngoài :

Lại dùng Giáp Tý tích đến năm cầu việc, thêm sai như trên. Lấy vòng Lớn 640 mà trừ. Không hết, lấy vòng nhỏ 80 mà khử. Còn dư (năm Canh Thìn) 71 toán. Lấy xuất cung 70 Mà khử.

Quẻ ngoài : Khởi Khôn chuyển (... 10 năm 1 cung) chuyển 7 lần tính từ cung 7 là được còn một toán, tuế vào Cung Đoài (tức cung thứ 7 mang số 4 tức Đoài) quẻ ngoài 1 năm (trong ngoài trùng nhau) được quẻ “Trạch Thiên Quyết” (Chằm Trời quyết). Lại lấy vào quẻ trong 27 năm. Trừ 4 x 6 = 24. Dư 3 năm, vào hào 5 thì dùng hào 5. Nạp Giáp Can Chi.

52. Du Nhỏ (Tiểu Du) vận chuyển

Quẻ trong

Dùng Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu, tích được bao toán. Lấy vòng quẻ 192 mà trừ. Không hết, lấy xuất quẻ 24 Mà rút, là vào quẻ. Khởi Kiền 1 đi thuận 8 quẻ (1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) thì được Du nhỏ (Tiểu Du), 24 năm qua 1 quẻ trong (24 x 8 = 192).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®