tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

53. Tiểu Du vận chuyển Quẻ ngoài.

Cập nhật : 05/07/2014
53. Tiểu Du vận chuyển Quẻ ngoài.54. Số Ách Tiểu Du quẻ trong, quẻ ngoài trùng,55. Số lịch dài ngắn để xem xa gần.

53. Tiểu Du vận chuyển Quẻ ngoài.

Dùng Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu, tích được bao toán. Lấy vòng Kỷ 360 mà trừ. Không hết, lấy vòng quẻ 3 x 8 = 24 Mà trừ. Không hết, lấy suất quẻ 3 Mà rút. Khởi Kiền 1, đi thuận 8 quẻ như trên thì được Tiểu Du. 3 năm qua một quẻ ngoài. Khi lấy hào động, lấy Tiểu Du vào quẻ trong, ngoài. 24 năm Chia ra thì 4 năm qua 1 hào. Ví như năm vào quẻ trong, từ năm 1 đến năm 4 là hào sơ động, từ 21 ngoài đến 24 là hào 6 động (chỗ khác suy theo lệ này).

54. Số Ách Tiểu Du quẻ trong, quẻ ngoài trùng

Gặp Tiểu Du trong ngoài, Chia Lão Âm, Lão Dương, Thiếu Âm , Thiếu Dương, trong ngoài thông nhau thì đượCách quẻ trùng.

55. Số lịch dài ngắn để xem xa gần.

Tích năm vua sáng nghiệp lên ngôi được bao nhiêu Số, không đầy, lấy Đại Du

Thiếu Dương mà trừ. Phần không hết, lấy Đại Du, hào động nạp giáp can chi đều thêm (gia) lên trên thì được kỳ Số Lịch dài ngắn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®