tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

56. Phàm lấy số Nạp giáp Can Chi (can chi thu mầm)

Cập nhật : 05/07/2014
Như Đại Du ở hào 2 – 5. Được trung chính, thì Số Can Chi nạp giáp (thu mầm) hào ấy gấp bội. Ở sơ 4, chỉ thêm số Can Chi nạp giáp Cáchào. Như ở hào 3 là hào cùng (cực) của nội quái (quẻ trong)

56. Phàm lấy số Nạp giáp Can Chi (can chi thu mầm)

Giáp Kỷ Tý Ngọ 9                          Ất Canh Sửu Vị 8

Bính Tân Dần Thân 7                    Đinh Nhâm Mão Dậu 6

Mậu Quí Thìn Tuất 5                     Tỵ Hợi số 4 đơn.

Như Đại Du ở hào 2 – 5. Được trung chính, thì Số Can Chi nạp giáp (thu mầm) hào ấy gấp bội. Ở sơ 4, chỉ thêm số Can Chi nạp giáp Cáchào. Như ở hào 3 là hào cùng (cực) của nội quái (quẻ trong), hào 6 là hào cực của quẻ ngoài thì không số bội, là số đoản, đây không bội cũng không gia (thêm). Trong mà Cùng cực thì chậm, ngoài Mà cùng cực thì nhanh.

Phàm quẻ Đại Du, đến hào cùng cực của trong ngoài, năm Thái Dương lại gặp Chủ Âm là kỳ thọ hết, lộc Cùng. Như gặp năm Tính Tù Yểm Bách (chặn, giam , ếm, ép, cách, đối, kích, cắp). Cách Đối

Kích Hiệp, tất có họa binh lửa, tang tóc, đoạt ngôi. Đều lấy 10 can mà quyết. Như Giáp Ất là Di bên đông. Bính Đinh là Muờng bên nam. Canh Tân là Di bên tây. Mậu Kỷ là nước giữa. Nhâm Quí là Di bên bắc. Tôi dưới thoán giết.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®