tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

57. Lại tìm tên họ thì lấy 5 âm mà quyết.

Cập nhật : 05/07/2014
Như Tý Ngọ là giọng (âm) Cung. Sửu Vị Dần Thân = Chủy Mão Dậu = Vũ Thìn Tuất = Thương Tỵ Hợi = Dốc

57. Lại tìm tên họ thì lấy 5 âm mà quyết.

Như Tý Ngọ là giọng (âm) Cung.

Sửu Vị Dần Thân = Chủy             Mão Dậu = Vũ

Thìn Tuất = Thương                      Tỵ Hợi = Dốc

 Đó là 5 âm (giọng). Lại lấy 8 quẻ trong ngoài, dùng Tượng Mà xem. Thế trên dưới đắp đổi, rõ phương đã khởi. Như Giáp Ất là phận bên Đông (Nơi khác y thếmà suy). Lại xem Đại Du Thiên Mục cung trong ngoài. Lấy vào 6 hào, không gặp thấy gì tới đó. Thì Thần là Đại Du Thiên Mục dựng thành hình thể như vào giữa cung trong ngoài. Trợ thì được đạo, khuyết thì mất đạo. Ở hào 2-5, vua được tôi trợ , thì ơn đức, thương dân quân, đời giàu thịnh lớn. Như gặp hào sơ 4, kỵ niên Bế Tù Yếm Kích (chận gian ếm kích) không phải là đất yên lành. Gặp hào cực của trong ngoài, là thời đổ vỡ nguy hại, không quay chân lại được . Lại được gặp Thái Dương Chủ Âm ở dưới, thì vua đang thi đức làm ơn, sửa sang Chính sự, cúi sợ mệnh Trời, có thể miễn được.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®