tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

58. Suy đời Yên - Kỳ số Lịch.

Cập nhật : 05/07/2014
Lại gặp 9 dương (Dương Cửu) 106 là năm đầu cuối ra vào, tai họa càng sâu. Đại Du vào quẻ, 6 năm 1 hào, 36 năm là một vòng Trời.

58. Suy đời Yên - Kỳ số Lịch.

Đặt số năm lên ngôi vua quẻ trong quẻ ngoài đã được. Xem năm đó đang hành

8 quẻ Đại Du ở hào nào. Như ở hào sơ 2, 4, 5 thì năm ở ngôi dài. Ở hào 3, 6 số

ngôi ngắn. Hào Dương có ứng thì vua được tôi giúp. Hào âm không ứng, vua khôngcó tôi trợ. Đại Du ở quẻ trong, số lịch dài. Ở quẻ ngoài, số lịch ngắn. Cực ở trong thì tai nạn nhẹ. Cùng ở ngoài thì tai nạn nặng. Cho nên lấy năm lên ngôi gia trên Nghĩa Lớn. Xem dưới Thái Dương Chủ Âm là kỳ hội Ách. Như vào hào cực ở trong ngoài, nghiệm đã rõ ràng. Lại gặp năm Tiểu Du Yếm Kích Tù Bách Cách Cấp, ở cực trongthì có binh qua trộm cướp, tai nạn nước lửa. Ở cung quả ngoài có nạn mất đất, mất nước. Lại gặp 9 dương (Dương Cửu) 106 là năm đầu cuối ra vào, tai họa càng sâu. Đại Du vào quẻ, 6 năm 1 hào, 36 năm là một vòng Trời.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®