tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

60. Quẻ Thái Tuế lưu niên (năm qua trực quái)

Cập nhật : 05/07/2014
Phép bù trừ cho nhau thì một tháng được 30 Ách. Vậy 1 tháng có 30 Ách. Quái nói về việc – Hào nói về thời - Tượng nói lành dữ.

60. Quẻ Thái Tuế lưu niên (năm qua trực quái)

Dùng Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu, được bao toán. Lấy vòng quẻ 64 mà trừ. Số không hết khởi quẻ Kiền là đầu, mỗi năm 1 quẻ. Hết toán thờiđược quẻ của năm qua (lưu niên). Muốn biết hào động xem năm cầu. Năm Dương, hào dương từ dưới lên trên, hết vòng lại trở lại, không lấy hào âm. Số đến Chi năm là ngừng (chỉ) và là hào động. (Thân Tý Thìn Dần Ngọ Tuất là niên Dương).

Năm âm, hào âm. Từ trên xuống dưới, hết vòng trở lại, không lấy hào dương. Số đến Chi năm là chi và là hào động (Tỵ Dậu Sửu Hợi Mão Vị là niên âm). Muốn rõ việc trong tháng, lấy quẻ đã được 6 tháng trước, quẻ biến là 6 tháng sau. Gọi từ hào động tức Tý là Kỳ Chính. Ví như năm Bính Ngọ (1.5 1786) (Nhâm Ngọ 1761) gặp năm cầu việc. Lấy vòng quẻ 64 Mà trừ. Ngoài không hết, Còn 31 số, là được quẻ Hàm và là quẻ lưu niên. Muốn biết hào động. Bính Ngọ thuộc Dương, dùng hào Dương từ dưới mà lên, bắt đầu từ hào chín 3 là Tý, thăng lên tới hào chín 5 là Dần. Lại trở lại chín 3, lên đến chín 5 là Tỵ. Trở lại chín 3 là Ngọ, lùi lại hào của năm Bính Ngọ. Thế là được quẻ Hàm biến ra quẻ Toái.

Trên thấy quẻ Hàm, Chín 3 là Tý của tháng giêng, hào 4 là Sửu tháng 2, hào 5 là Dần tháng 3, hào 6 là Mão tháng 4, hào sơ là Thìn tháng 5, hào 2 là Tỵ tháng 6. Thế là hết vòng của quẻ Hàm.Rồi dùng hào quẻ biến ra Toái. Hào sáu 3 là Ngọ của tháng 7. Hào 4 là Vị tháng 8. Hào 5 là Thân tháng 9. Hào 6 là Dậu tháng 10. Hào sơ là Tuất tháng 11. Hào 2 là Hợi tháng 12. Hết vòng quẻ biến.

Đó là mọi việc của 1 năm.

Nơi khác dùng chuẩn này. Hào 2 –5 được trung Chính là Nhất tốt. Hào sơ 4 thì tốt nhì. Sợ hào cực của trong ngoài. Lấy rõ tượng Mà nói lành dữ mọi việc.

Năm (Dương)  tháng Dương được hào Dương 36 Ách. tháng âm được hào âm 24 Ách.

Phép bù trừ cho nhau thì một tháng được 30 Ách. Vậy 1 tháng có 30 Ách.

Quái nói về việc – Hào nói về thời - Tượng nói lành dữ.

Thứ tự 64 quẻ

Kiền Khôn sau đi đến Truân Mông Nhu Tụng Sư Tỷ Tiểu Súc thông Lý Thái Bĩ Đồng Nhân Đại Hữu Khiêm chuyền đến Dự tiếp Tùy tòng Cổ Lâm Quan Phệ Hạp rồi Bí Bác Phục dương về Vô Vọng trong Đại Súc sang Di rồi Đại Quá Khảm Ly sau rốt khép kinh xong Hàm Hằng Độn Tráng Tấn Minh Di Gia Nhân Khuê Kiển Giải theo đi Tổn Ích truyền sang hai Quyết Cấu Toái Thăng Khổn Tỉnh Cách nên ghi Đỉnh rồi Chấn Tấn Tiệm Qui Muội Phong Lữ theo sau Tốn một khi Đoái Hoán Tiết Trung Phu Tiểu Quá

Còn hai Ký tế Vị tế bước về sau.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®