tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

66. SuyChimBay (Phi điểu)

Cập nhật : 05/07/2014
66. SuyChimBay (Phi điểu), 67. Suy Ngũ Mù. 68. Suy 3 Gió (tam phong)

66. Suy Chim Bay (Phi điểu)

Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng Kỷ Dư, lấy 9 trừ (như năm Ất Tỵ, dư 3 ở Cấn). Số dư. Khởi cung 1 đi thuận 9 cung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) mỗi năm 1 rời. Kể giờ dương cục cũng như vậy. Duy sau Hạ Chí âm cục , đi ngược.

67. Suy Ngũ Mù.

Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng Kỷ Dư lấy (9) trừ như năm Ất Tỵ dư (3) ở Cấn (Khảm). Số dư. Khởi cung 1 đi thuận, mỗi năm 1 rời (1 – 8 – 3 – 9 – 7) kể giờ Dương cục thì như thế. Duy sau Hạ Chí, khởi âm cục đi ngược (9 – 2 – 7 – 1 –3).

68. Suy 3 Gió (tam phong)

Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng kỷ Dư lấy 90 mà trừ. Không hết, lấy 9 mà khử (như năm Ất Tỵ dư 3 ở cung 2). Số dư Khởi 3 đi thuận (3, 7, 2, 6, 1, 5, 9, 4,

8). Trước là Dương Số lẻ. Sau là âm số chẵn, lần lượ t mỗi năm qua 1 Cung. Kể giờ Dương cục như vậy. Sau Hạ Chí, Khởi âm cục (7, 3, 8, 4, 9, 5, 1, 6, 2)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®